Arbeidstilsynet gir Helse Bergen fem omfattende pålegg og strykkarakter på flere områder etter at helseforetaket har vært under Tilsynets lupe i hele år.

— På enkelte områder er det virkelig ille, sier Kari Anne Holsen. Hun har vært kampanjeleder for kartleggingen av arbeidsmiljøet i helseforetakene på Vestlandet.

Tilsynet i Helse Bergen er en del av et landsomfattende tilsyn som Arbeidstilsynet gjennomfører ved alle helseforetakene i år.

Rapporten gjør ingen sammenlikninger med arbeidsforholdene i andre helseforetak, men en samlerapport skal seinere legges frem for Helsedepartementet.

Her er smakebiter av Arbeidstilsynets påpekninger:

  • På medisinsk avdeling er overbelegg normalt. Men avdelingen har verken senger eller bemanning til dette. Korridorpasienter er normalen.
  • Nevroklinikken og psykiatrisk avdeling har samme problem. På nevrologisk avdeling er vaktrom overbelastet, senger kan vanskelig flyttes og det er stor plassmangel.
  • Hardt arbeidspress. Leger har 53 timers arbeidstid pr. uken. I tillegg rapporteres det om mye uregistrert overtid. Andre går 19 timers vakter. På en avdeling hadde en lege 250 prosent stilling for å få utført nødvendig arbeid.
  • For lite plass for pasientene. Pleie og behandling må ofte skje i korridoren. Det oppleves som uverdig.
  • Alltid tidspress. Pleiere og leger har ikke tid lunsjpauser og dobesøk på grunn av høyt arbeidspress.

Farlig arbeidsmiljø

Rapporten konkluderer med at det ikke er tvil om at arbeidspresset er så hardt at det går på sikkerheten løs.

Etter at sykehusene ble overtatt av staten for fire år siden, har det vært gjennomført flere omfattende effektiviseringstiltak i sykehussektoren. Slik er det også i Helse Bergen. For de ansatte har det hatt sin pris:

— Summen av de ulike effektiviseringstiltakene har bidratt til et stort press på helsemiljøet og sikkerheten til de ansatte. Mange strekker seg langt utover det som er helsemessig forsvarlig, skriver Arbeidstilsynet.

Men alt er likevel ikke bare svart.

Da rapporten ble presentert for media på sykehuset i går, ble det understreket at mange ansatte tross store mangler ved det fysiske arbeidsmiljøet, trives i jobben. De føler også at pasientene får den behandlingen de har krav på.

— God kollega- og lederstøtte, takknemlige pasienter, stor lojalitet og høy etisk stand på arbeidet bidrar til det,

Stortinget må ta støyten

Mye kan gjøres bedre, men Stortinget må ta verste støyten for at de ansatte ikke har de arbeidsforholdene de har krav på.

Det er konklusjonen fra ledelsen i Helse Bergen.

— Det er umulig å gjennomføre disse påleggene uten at vi får høyere bevilgninger, sier administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes.

Hun mener at mye ville vært annerledes om vestlendingene fikk like mye av helsebevilgningene som innbyggerne i de andre landsdelene.

I 2002 fikk hver enkelt vestlending, 9 1/2 prosent mindre enn gjennomsnittet i de andre landsdelene.

— Nå er forholdene blitt enda mer forverret, sier hun

Hun understreker også at forholdene som blir avdekket i rapporten neppe kan være ukjente .

— Dette har vi påpekt gang etter gang, understreker direktøren.