— Debatten må legges død her og nå, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Han er utdanningsdirektør Kjellbjørg Lundes overordnede, og ikke videre glad for utspillet.

— At man ikke har plikt til å gjøre lekser er en juridisk feilslutning.

Alsaker støtter seg til Utdanningsdirektoratets uttalelser. Selv om det ikke finnes noen direkte lovhjemmel for å gi lekser er det «ikke tvil om at lekser er en del av skolens ordinære aktivitet», slår Utdanningsdirektoratet fast.

— Her må sedvanen stå sterkt. Det har vært lekser i over 250 år, sier Alsaker.

Både fra stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) og nestleder i oppvekstkomiteen i Bergen, Ragnhild Stolt-Nielsen (H), kommer det krav om at Lunde må gå av som følge av utspillet.

— Det er ikke aktuelt. Kjellbjørg Lunde er en dyktig og engasjert medarbeider, sier fylkesmannen.