Ifølge en amerikansk undersøkelse bruker fire av ti voksne amerikanske menn, eller 40 prosent, å stryke tøyet kliss nakne. Tallene er dokumentert gjennom spørreundersøkelse til et representativt utvalg.

Mennene er litt ivrigere til denne sysselen på hjemmebane enn kvinnene, som utøver dette virket i huset sitt med rumpa bar i en tredjepart av husene (34 prosent).

Det er det erotiske bladet Cupido som gjengir den amerikanske undersøkelsen i sitt septembernummer.

Populært blant unge

Nakentryking foregår, stadig ifølge undersøkelsen blant amerikanerne, i alle aldersgrupper men er mest populær i den yngre generasjonen.

Tallene fra undersøkelsen viser også at afroamerikanerne og spanskamerikanerne er mer hypp på tøystryking i nettoen enn det hvite amerikanere er. Og blant siste gruppe har vel stort sett hver eneste norsk kvinne og mann en fjern slektning, etter den store utvandringsbølgen mellom årene 1820 og 1930.

Rett til å filme frilufts-sex?

Det amerikanske folk har også fått en annen intim sak på dagsorden i sommer. Filming av frilufts-sex i en offentlig park går nå i rettsapparatet.

Mannen som kom over et par videofilmet hyrdestunden, og ble anmeldt både for å krenke privatlivets fred og for titting på nakne mennesker.

I retten hevdet filmmannen at han har full rett å filme alt som foregår på offentlig plass. Aktoratet på sin side pekte på at par som oppsøker parker må kunne regne med en viss grad av privatliv, så lenge man ikke legger seg ned «midt i åsynet til andre».