Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har gått gjennom kommunens lekeplasser. De konkluderer med at Bergen kommune ikke klarer å følge opp sikkerheten ved lekestativene i barnehager, barneparker og lekeplasser.

— Det er de samme feilene som skjer overalt, sier Gunnar Wold, avdelingsleder i DSB. Han er bekymret for at kommuner over hele landet tar for lett på kontrollene.

Det er ikke lekeplassene i seg selv DSB har kontrollert, men kommunens rutiner for å sjekke at lekestativene er sikre.

Stativ ramlet sammen

  • Styring og oppfølging av sikkerheten er ikke tilfredsstillende.
  • Det mangler rutiner for å vurdere risikoen ved nytt utstyr.
  • Kommunen vet ikke alltid hvilke feil som er rettet opp.
  • Kommunen er ikke klar på at eieren av utstyret - ofte dem selv - har ansvaret for sikkerheten.
  • De som skal sjekke sikkerheten, har sjelden fått opplæring.

— Kommunen må rett og slett se på organiseringen, fordele ansvar og følge opp at ting skjer, sier Wold.

Rapporten er et resultat av flere ulykker som har skjedd rundt i landet. Bare de to siste årene har det vært to alvorlige ulykker i bergensområdet. I fjor vår ble en da fireårig jente nær kvalt i et klatrehus ved en barnepark i Rådal.

Nå i mars, nøyaktig ett år seinere, kollapset et lekestativ på Landås. Det råtne stativet til dissene ramlet sammen da en åtteåring og tre venninner ville disse.

Mange kokker

I Bergen kommune er ansvaret delt mellom flere. Oppvekstetaten har ansvaret for barnehager og skoler. Grønn etat og bydrift står for mange av kontrollene. Og til slutt spiller Helsevernetaten en rolle. De skal sjekke at det ikke er farlige fall under lekestativene, bratte skrenter, utstikkende jernstenger og dessuten at ansatte kan førstehjelp.

Fagdirektør i Oppvekstetaten, Odd Harald Hundvin, syns det er uheldig at ansvaret er delt på flere byrådsavdelinger.

— Dette er vi ikke gode nok på. Vi trenger å samkjøre oss og å få felles rutiner, sier Hundvin, som er glad for rapporten.

Fem millioner

Hundvin har satt i gang arbeidsgrupper som skal utbedre systemfeilene.

I fjor høst øremerket bystyret fem millioner til utbedring av lekeplassutstyr. Minst 50 barnehager har søkt til nå, og så å si alle har fått. Blant dem som har fått mest er Kalmargaten barnehage. Etter en kontroll fra Bergen kommune i fjor, måtte de rive hele uteanlegget.

— De var trygge, men for gamle. Med midlene skal vi bygge nye lekehus, sier styrer ved barnehagen, Siren H. Haukanes.

Det er til høsten til sammen 250 barnehager i Bergen kommune. 62 av dem er kommunale.

SKREMT: Iris Sørvik fikk trøstav pus etter at lekestativet falt sammen.Det var pill råttent, og det er usikkert når Bergen bolig- og byfornyelse sist vedlikeholdt det.
Bergens Tidende