Av et budsjett på 120 millioner skal hver sjette krone spares inn. Det må bli merkbart for brukerne, medgir bydelsdirektør Ole Vorland.

— Det vil merkes på den måten at den enkelte får mindre hjelp og at færre får hjelp, sier Vorland til Bergens Tidende.

— Men fortsatt mener jeg at vi skal levere gode tjenester for de pleietrengende eldre, legger han til.

Lederen i Kamp for de eldre, Helga Sellevold, sier at organisasjonen ikke vil finne seg i at det kuttes i eldreomsorgen.

— Dette er et foreløpig forslag. Vi vil aldri godta noe slikt. Og vi har tidligere klart å endre slike forslag, sier hun til Bergens Tidende.

Hun mener bydelene heller burde styrke eldreomsorgen slik at den dekker det behovet som er, fremfor å kutte.

— Vi skal ha møte med gruppelederne i bystyret i morgen. Der skal vi diskutere dette, sier Sellevoll.

50 millioner minus

Økonomisk er Bergenhus kommet skjevt ut. Bydelen ligger an til et underskudd i 2002 på 50 millioner kroner. Samlet har de åtte bydelene et forventet underskudd på 150 millioner.

I tillegg må bydelen tilpasse seg det såkalte kriteriesystemet som styrer pengefordelingen mellom bydelene. Ifølge kriteriesystemet bruker Bergenhus for mye på hjelp til pleietrengende.

Bydelen gjennomgår nå alle enkeltvedtak om hjemmetjenester med det mål for øye å spare penger.

Men bydelsdirektøren tviler på at et så kraftig utgiftskutt lar seg gjennomføre i en omgang.

— Jeg er innstilt på at Bergenhus må bruke mer enn et år på å få ned utgiftene. Samtidig er det min plikt å legge frem et saldert budsjett, sier han.

— Det du sier er at bydelen også neste år vil ende med underskudd?

— Ja, det vil vi.

Mister støttekontakt

Også psykisk utviklingshemmede i Bergenhus vil få mindre hjelp. Den årlige gjennomgangen av vedtakene for den enkelte fikk det resultat at innsatsen er redusert med fire millioner. Det betyr sjeldnere renhold og kortere tid til tannpuss og annen personlig hygiene.

Ytterligere to millioner må bort. Neste trinn vil gå ut over omfanget av støttekontakt, sier Ole Vorland.

Siden bydelsreformen trådde i kraft har bydelene slitt tungt økonomisk. For Bergenhus tegner 2003 å bli det vanskeligste hittil, mener Vorland.

— Til nå har vi tilpasset oss ved å effektivisere og omorganisere. Bydelen har aldri levert så mange tjenester så billig som den gjør nå. Men skal vi nå komme lenger ned, må det gå ut over tjenestene vi yter, sier han.