Siden i sommer har bygningene i det forfalne Jonsvollkvartalet ligget tomme og forlatte. Samtidig har Strønens selskap som eier tomt og bygninger, Jonsvollkvartalet AS, en gjeld på 34 millioner kroner, ifølge årsberetningen for 2002.

I dag skal politikerne avgjøre om de vil gi klarsignal for riving og midlertidige parkeringsplasser på den sentrale tomten.

Får god tid

Et ja vil gi Strønen god tid til å finne ut hvordan han skal bygge ut området. Med 140 parkeringsplasser, en parkeringsavgift på 60 kroner døgnet slik som på Nøstet og et belegg på 50 prosent vil Jonsvollkvartalet gi 1,5 millioner i årlige inntekter fra parkeringssugne bilister.

Til sammenlikning er det ikke urealistisk med en rente på fire prosent for lånene til Jonsvollkvartalet — om banken vurderer sikkerheten som god nok. Det gir en rentekostnad på litt over 1,3 millioner kroner.

Selv om noen av forutsetningene kan være anslått litt for gunstig for Strønen, viser regnestykket at et parkeringsanlegg i verste fall blir en minimal belastning for ham.

Mye motgang

Ole Jan Strønen kjøpte de to første husene i Jonsvollskvartalet i 1985. Nå eier han hele kvartalet.

Hittil har han hatt mye motgang.

Flere forsøk på å få bygget nytt, har slått feil. Politikerne har godkjent en reguleringsplan for hele kvartalet som omfatter opp mot 100 leiligheter, kontorlokaler og uteplasser.

En tid var det snakk om nybygg for Gulating lagmannsrett. Deretter var det aktuelt med nybygg for Bergen Kino. Men de tunge aktørene valgte andre løsninger og Jonsvollskvartalet ble liggende.

De siste årene har husene stått tomme og er flere ganger blitt okkupert. I sommer flyttet de siste leietakerne.

I fjor var underskuddet i Jonsvollkvartalet AS 2,6 millioner kroner. Revisor Geir K. Vassdal konkluderer i sin revisjonsberetning med at «selskapets aksjekapital er tapt og at fremtidig drift er avhengig av vesentlig resultatforbedring, ytterligere lånefinansiering eller tilførsel av ny egenkapital». Markedsverdien av eiendommen kan være høyere enn den bokførte verdien, slik at den reelle egenkapitalen er positiv.

Nett av selskaper

Ole Jan Strønen har samlet alle eiendommene i Jonsvollkvartalet i selskapet Jonsvollkvartalet AS. Dette eier han gjennom et annet aksjeselskap, Ole Jan Strønen AS, der han er eneaksjonær.

Ole Jan Strønen AS er morselskapet i Strønens nett av selskaper, og trolig også største långiver til Jonsvollkvartalet AS samt garantist for at Jonsvollkvartalet AS kan betjene gjelden.

Gjennom Ole Jan Strønen AS eier han blant annet også Strønen Reklamebyrå som gikk med 3,5 millioner kroner i overskudd i fjor.

Et annet eiendomsselskap, Markeveien 6, fikk et overskudd på 1,5 millioner kroner.

Et tredje eiendomsselskap som er eid utenom konsernet, Ole Strønen Malerforretning og Fargehandel as, fikk et overskudd på 1,2 millioner kroner.

AVGJØR: I dag avgjør byrådet om det blir riving og parkeringsplasser i Jonsvollkvartalet. FOTO: TOR HØVIK<p/>
KAN TJENE: Eiendomsinvestor Ole Jan Strønen kan betjene gjelden på 34 millioner kroner om han får drive parkeringsanlegg i Jonsvollkvartalet. <p/>ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ