Tillatelsen til å felle ti hus i Jonsvollsgaten og Baneveien er gitt med to betingelser: For det første må huseier Ole Jan Strønen levere inn en bebyggelsesplan før rivingen tar til. For det andre skal det gjennomføres en antikvarisk dokumentasjon av rivningshusene i samarbeid med byantikvar.

Fristen for å innlevere bebyggelsesplanen er nå satt til 1. juni.

— Hva skjer hvis ikke den er kommet til den dato?

— Da bortfaller denne rivningstillatelsen, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

Hun understreker igjen at byrådet velger denne fremgangsmåten for å sette fart i utviklingen av et område i sentrum som i årevis har ligget brakk.

Snart fem år er gått siden bystyreflertallet godkjente reguleringsplanen for Jonsvollskvartalet. Den innebærer at de gamle husene blir revet. Det byrådet gjorde i går var å gi dispensasjon fra kravet om at et nybygg skal være godkjent før noe rives.

— Vi har i stedet valgt å kreve at bebyggelsesplan skal være innlevert, ikke godkjent. Vi gir på denne måten dispensasjon for vår egen behandlingstid, sier byrådsleder Monica Mæland (H) til BT.

Parkering til bystyret

Del to av byrådets plan for Jonsvollskvartalet, den midlertidige parkeringsplassen, kommer som egen sak.

Den biten skal bystyret få til behandling.

— Også det har hele tiden vært meningen, sier byrådslederen.

Når det gjelder underskriftskampanjen for å få rivingen av Jonsvollskvartalet på bystyrets dagsorden har byrådet overlatt til bystyrepolitikerne å ta stilling til hvordan det skal håndteres.

Byrådet har avklart med kommuneadvokaten at det såkalte innbyggerinitiativet ikke hindrer byrådet i å fatte vedtak i denne saken.

Et eventuelt flertall i bystyret må da pålegge byrådet å snu. Frps gruppeleder Liv Røssland uttaler imidlertid til Kystradioen at partiet støtter rivningsvedtaket. Dermed har byrådet flertall i bystyret for sin fremgangsmåte.

Kritisert av Ap

Arbeiderpartiet har de siste dagene kritisert byrådet for å avgjøre viktige saker for byen uten å involvere bystyret.

I går besluttet byrådet å bøye av på ett punkt, nemlig vilkårene for Slaktehustomten. Der skal bystyret få avgjøre om de nye eierne skal få lempet på kravet om å skape et maritimt senter.

— Ideen om et maritimt senter var en del av grunnlaget for valget av kjøper. Her risikerer vi erstatningskrav fra andre kjøpere hvis ikke vi går veien om bystyret, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.