Det var i første rekke området mellom Store Lungegårdsvann og Torgalmenningen som mistet strømmen. Også store deler av Nygårdshøyden og Fjellsiden ble rammet.

— Det var et ganske stort strømbrudd, bekrefter informasjonskonsulent ved BKK, Ingunn Halvorsen, overfor bt.no.

— Det oppsto en feil under arbeid med en trafostasjon i den gamle ”Lysverket-bygningen” i Strømgaten.

Store strømabonnenter som Bergens Tidende, Galleriet, DnB, Sparebanke1 Vest og Brannstasjonen var uten strøm i om lag et kvarter. Driftsingeniør ved BKKs nettsentral, Camilla Berntsen, opplyser at strømstansen inntraff ca. kl. 09.50 og varte til kl. 10.03.

Grunnet tekniske problemer som fulgte av strømbruddet ble bt.no liggende nede i litt over to timer. Først kl. 12.13 var bt.no på nett igjen.