Tofterøybroen har knapt vært vedlikeholdt på 28 år. Men nå er omsider arbeidene med å utbedre de kritiske skadene i armeringen og betongen i full gang. For å hindre mer rust i fremtiden, skal likestrøm beskytte armeringsjernet, som er sterkt utsatt for korrosjon på grunn av saltangrep fra sjøen.

I årevis har lokalbefolkningen sett at broen som knytter Tofterøy til omverdenen har forfalt mer og mer. Mangel på vedlikehold har ført til at armeringsjernet i broen har fått alvorlige korrosjonsskader. Dermed er også betongen blitt sprengt ut. De første alvorlige varslene har bilistene for lengst fått. Store skilt forteller at bilene må kjøre inn mot midten av broen. Ved tungtrafikk med mer enn 30 tonn last, får bare en bil passere om gangen.

Fryktet stengning

I fjor sommer sa ordføreren i Sund, Albrigt Sangolt, til Bergens Tidende at han fryktet at broen ville bli stengt. Det ville bety at øyfolket helt sør i Sund kommune måtte tilbake til fergesamband, slik man hadde det inntil broen kom i 1975. Nå er den frykten over.

— Situasjonen begynte å bli kritisk. Hadde vi ikke fått økonomiske midler fra Hordaland fylkeskommune, ville vi trolig ha måttet stenge broen for all trafikk, sier senioringeniør Einar Noremark ved Statens vegvesen Hordaland til Bergens Tidende.

Flere broer skadet

Men Tofterøybroen er ikke den eneste som er herjet av tidens tann på grunn av mange års manglende vedlikehold. Også Strøno bro i Os og Herdlasundet bro på Askøy er påført alvorlige skader i armeringsjernet og betongen.

Likevel har Tofterøybroen vært mest utsatt. På grunn av at broen nesten ikke har vært vedlikeholdt i løpet av de 28 årene siden den sto ferdig, har klorid fra saltvannet systematisk ført til at armeringen ruster og betongen sprenges bort.

Nå håper man at fylket følger opp med de nødvendige bevilgningene for at også disse kan utbedres og gjøres trafikksikre i fremtiden. Ifølge Noremark er også Strøno bro i en tilstand der veimyndighetene må vurdere å redusere tillatt trafikklast dersom ikke pengene til utbedring raskt kommer på bordet. Herdlasundet bro er ennå ikke havnet i en så elendig forfatning som de to andre hengebroene.

Syv millioner

Nå i sommer pågår altså arbeidene for fullt på Tofterøybroen. Det vil koste syv millioner kroner å utbedre alle skadene. I denne omgang har man imidlertid bare penger til å få gjort det aller mest nødvendige, det vil si fire-fem millioner kroner.

Akkurat nå pågår fjerning av dårlig betong og påsprøyting av ny betong. Broen skal dessuten få såkalt katodisk beskyttelse, der man bruker likestrøm for å beskytte stålarmeringen mot mer korrosjon. Når arbeidene er ferdig, vil strømmen konstant være slått på for å hindre nye skader.

Alvorlige skader

Konsulent Jan Sælensminde tar Bergens Tidende med ned på stillaset under Tofterøybroen. Der ser man raskt at skadene i armeringsstålet er både omfattende og alvorlige.

— Ja, situasjonen for Tofterøybroen er alvorlig. Det var på høy tid å få gjort noe med denne broen, legger han til.

Sælensminde har ansvar for den katodiske beskyttelsen av broen.

— Vi prøver nå ut flere måter å gjøre dette på. Men slik behandling er velkjent for å forhindre at rust utvikler seg på skipsskrog. Ved å bruke likestrøm på Tofterøybroen kan vi senke spenningspotensialet på armeringsstålet. Dermed får heller ikke korrosjonen spredt seg og vi vil forhåpentlig unngå tilsvarende rustskader i fremtiden, sier han.

Stenges for tungtrafikk

Ifølge Noremark vil arbeidene på Tofterøybroen pågå til ut på høsten. I slutten av august starter man arbeidet med nytt veidekke på broen. Da snevres bredden inn til to meter, og broen må stenges for all tung- og busstrafikk, mens personbiltrafikken opprettholdes.

— Er vi heldige med været, kan denne delen av jobben gjøres i løpet av 14 dager. Kollektivtrafikken vil imidlertid bli opprettholdt ved at man enten frakter busspassasjerer til og fra Tofterøy med drosje over broen, eller at man har busser på hver siden, og at passasjerene går over broen.

Noremark håper også at man kan starte arbeidene på Strøno bro i Os i løpet av høsten. Men dette er avhengig av ekstra bevilgning i fylket.

— Situasjonen på Strøno bro er nesten like kritisk som på Tofterøybroen. Hvis ikke politikerne bevilger penger, må vi i verste fall vurdere å sette ned tillatt akseltrykk. Dette vil føre til at broen vil bli stengt for tyngre kjøretøy som busser og lastebiler, sier Noremark.

STORE SKADER: Armeringsjernet er rustet og betongen sprengt vekk. Prosjektleder Jan Sælensminde konstaterer store skader på undersiden av Tofterøybroen. (FOTO: ARNE NILSEN)
ARNE NILSEN