Forbannet på regnet? Husk da på at lommeboken blir tyngre for hver dråpe som øser ned. Bare på de fire siste dagene har engrosprisen på den nordiske energibørsen Nord Pool sunket med nærmere 10 prosent — fra 26,3 øre pr. kWh sist mandag, til 24,9 øre i går.

Samtidig ligger forward-kontraktene, det vil si strømprisen markedet forventer, i dag på 26 øre for første halvdel av vinteren, og 27 for siste. Snittet for vinterhalvåret i fjor var 33 øre kilowatt-timen.

Om spotprisen i markedet følger fremtidsprisen, kan vi vente rundt 20 prosent lavere priser til høsten.

Regnet får æren

Årsaken til prisfallet de siste dagene er det uvanlig heftige regnværet, som har gitt godt tilsig til kraftmagasinene. Normal månedsnedbør i september her i fylket er 300 millimeter. I går passerte vi 200 bare denne uken - og nærmer oss altså en normal nedbørsmengde bare i løpet av en uke.

— Vannverdiene slår rett inn i prisen, sier informasjonsdirektør Hartvig Munthe-Kaas i Nord Pool.

Seksjonssjef Olav Vatshelle i BKK Produksjon sier noen mindre av deres magasiner er blitt fulle i løpet av inneværende uke.

— Eksempler på det er det lille magasinet ovenfor Dale i Bergsdalvassdraget. Der har det vært overløp det siste døgnet. Men i de store magasinene er det fremdeles god plass. I Hamlagrøvatnet - som er hovedmagasin i Bergsdalvassdraget - har vannspeilet denne uken steget fra seks meter fra fullt magasin til tre meter før det renner over.

Tror på lave priser

Ifølge NVE var magasinfyllingen i Norge 70,2 prosent sist onsdag. På samme tid i fjor var talet over 80 - og likevel gikk snittprisene til husholdningene over 100 øre pr kWh på det verste sist vinter. Selv om fjoråret var et særtilfelle, illustrerer dette hvor vanskelig det er spå om prisene.

— Hvordan blir prisutviklingen utover vinteren slik det ser ut i dag, Vatshelle?

— Det er helt avhengig av hvor mye nedbør det blir utover før vinteren setter inn i fjellet og oppfyllingen av magasinene da stanser opp. Derfor kan vi ikke love at kraftprisen blir lav utover vinteren, sier Olav Vatshelle.

Han mener all erfaring tilsier at det i tiden som kommer vil falle mye nedbør.

— Da vil vi ha god krafttilgang i markedet utover vinteren. Mest realistisk er det derfor å vente at vi får god magasinfylling i Sør-Norge og lave kraftpriser til vinteren. Men sikker kan man aldri være, påpeker han.

Telinet billigst

Snittprisen til husholdningene vil ifølge NVE ligge på 51,1 øre pr kWh i uke 40. Prisen på samme tid i fjor var nede på 30-tallet.

Den billigste kraftleverandøren i Norge for uke 41 er Telinet Energi, viser Konkurransetilsynets hjemmesider. For et årlig forbruk på 20.000 kWh tilbyr Telinet en pris på 42,95 øre.

Er du redd for en like sterk økning i prisene denne vinteren som forrige, kan det lønne seg å binde strømprisen. Både for ett og tre års bindingstid er Trønder Energi Kraft da det billigste alternativet - med en pris på henholdsvis 46,62 og 44,02 øre pr. kWh.

GRAFIKK: Utviklingen i strømprisen i 2002 og 2003.