— Vi har merket at det har tatt seg opp. På onsdag hadde vi 30 pasienter med influensasymptomer, sier overlege Eivind Damsgaard.

De syke blir møtt av en sykepleier som prøver å danne seg et bilde av hvor dårlige pasientene er. Dersom det viser seg at de kan klare seg uten legetilsyn blir de sendt hjem igjen. Hvis ikke blir de sendt videre til en av de vakthavende legene.

— På denne måten prøver vi å effektiveisere behandlingen. Det er også viktig at pasientene prøver å kontakte fastlegen sin først. Hvis ikke det er mulig kan de ringe oss, og eventuelt komme inn hvis det er nødvendig, sier overlegen.

I utgangspunktet er det ikke nødvendig å komme til legevakten med vanlig milde influensasymptomer. Men pusteproblemer, blodig oppspytt, brystsmerter, dehydrering og endret bevissthetsnivå skal man være på vakt mot.

Personer i risikogruppen bør også være på vakt og kontakte lege umiddelbart dersom de får influensasymptomer.

— Det kan også skjule seg andre alvorlige tilstander bak symptomene. Det er det en utfordring å oppdage, sier overlegen.

Legevakten vurderer fortløpende om det er nødvendig å øke bemanningen for å kunne ta imot stadig flere influensapasienter.

— Nå starter vi vaksinasjonen av de ansatte i dag. Det er viktig at vi holder oss friske for å kunne ta imot pasientene, sier Damsgaard.