Det var strømbrudd i Vaskerelven, Vestre Torggate, Neumannsgate, Sigurds gate og Håkonsgaten etter at to kabler ble skadet i morges.

— De som var berørt av strømbruddet skal nå ha fått strømmen tilbake, opplyser informasjonsdirektør i BKK Kjell Harald Lunde.

— Det er to kabler som er skadet. Dermed er ble to av trafostasjonene i sentrum uten strømtilførsel, forteller Lunde.

— Det var et kabelrør som sviktet under anleggsarbeid i området. Vi var informert om arbeidet på forhånd, men mente det skulle tåle påkjenningene, legger han til.