I den første målingen etter at regjeringen snudde i kraftlinjesaken straffer velgerne Arbeiderpartiet hardt:

  • Arbeiderpartiets oppslutning er på 20,7 prosent. Det er ti prosentpoeng lavere enn ved stortingsvalget i 2009.
  • 70 prosent av de spurte er misfornøyde med regjeringens håndtering av kraftlinjesaken.

Endringene er langt mindre i de to andre regjeringspartiene

Jeg har aldri tidligere i min politisk karriere fått så mye kjeft Kjersti Toppe, Sp

Les også: Fjorden baby!

Målingen er gjort for BT og NRK av Respons Analyse, og er gjort tirsdag kveld og onsdag denne uken. Tirsdag ettermiddag presenterte statsministeren at trasévalget i Hardanger skal vurderes på nytt og sjøkabling utredes.

— Ikke bare mastene - Ap har gått sakte, men sikkert tilbake det siste året, sier valgforsker Hanne Marthe Narud.

Hun avviser Helga Pettersens forklaring om at Arbeiderpartiets tilbakegang skyldes mastesaken.

— Det vi har sett, er at Arbeiderpartiet har gått sakte, men sikkert tilbake det siste året. Hordalandsmålingen er en refleks av det som er en nasjonal trend, og man kan ikke si det skyldes mastesaken, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Hanne Marthe Narud.

I tillegg til Aps tilbakegang, har Høyres fremgang vært tydelig over hele landet.

— Det er en høyrevind som blåser over landet. Dels skyldes det at det er en del slitasje i regjeringen. Dels at de ikke blir premiert for de seirene de har. De var ganske flinke under finanskrisen, men det blir de ikke premiert for lenger. Det er snarere opposisjonen som går av med den seieren, sier Narud.

Hun tror årsaken til at Ap tilsynelatende har tatt støyten for mastesaken, rett og slett skyldes at partiet er størst.

— Når regjeringen fikk økt oppslutning under finanskrisen, var det også Ap som nøt godt av det. Når det gjelder SV og Sp, har ikke de mye å gå på, der er det bare kjernevelgerne som er igjen, sier Narud.

Hun har ikke noe svar på hva Ap kan gjøre for å gjenvinne Vestlandet, men understreker at partiet aldri har stått sterkt på Vestlandet.

- Hvorfor er det så vanskelig for Ap på Vestlandet?

— Jeg tror det har med næringsstrukturen. Det er mange små selveiende næringsdrivende som er sysselsatt i privat sektor. Ap assosieres ofte med styrking av offentlig sektor. De selvstendig næringsdrivende har tro på annen ideologi enn Ap, sier Narud.

— Forbausende undervurdering - Denne målingen viser at regjeringen totalt undervurderte betydningen av kraftsaken i Hardanger.

Det sier Erna Solberg, som på vegne av Høyre kaprer 12 prosentpoeng og to mandater i Hordaland.

— Jeg tror vi treffer vestlendinger godt med vår politikk. Den rød-grønne regjeringen har kjørt med bulldoser over den lokale viljen i svært mange saker. Kraftlinjesaken topper det hele. Effekten er dramatisk, sier Solberg.

- Men Høyre har jo ikke stått på barrikaden mot regjeringens syn?

— Nei, men vi oppfattes som kjernen i det alternativet som finnes. Og vi har sagt hele veien at vi må få en skikkelig utredning av alternativene. Jeg kan ikke si at Høyre vil gå inn for sjøkabel i Hardanger, uansett. Det blir en totalvurdering. Men i motsetning til regjeringen vil vi se på andre muligheter enn det de konservative kreftene i NVE holder fast ved.

Solberg mener Ap ikke har hatt antenner ute i denne saken, som nå sender dem ned fra 30 til 20 prosent i Hordaland.

— De har ikke lyttet, og de har ikke stoppet på de mange stoppestedene som har vært i prosessen. Jeg vil også føye til at Bergens Tidende har vært svært dyktige til å opplyse folk i Hordaland om hva saken gjelder, uten at BT dermed ska ta æren for Høyres fremgang

- Til pass for oss - Dette var ikke overraskende, for vår regjering har gjort en elendig jobb i denne saken. Kraftsalven kommer fra Senterpartiets Kjersti Toppe, som mister sitt mandat på Stortinget i Respons-målingen for Hordaland.

— Egentlig er det til pass for oss, ja jeg hadde fryktet at den prosentvise tilbakegangen skulle vært enda større enn 1,6.

— Vi har lenge vært klar over hvor alvorlig denne saken har vært for Hordaland Sp, og vi var svært ulykkelige over vedtaket den 2. juli. Men jeg må si at prosessen etterpå har vært enda verre.

Når 70 prosent mener at regjeringen har gjort en dårlig jobb her, så er det i tråd med min oppfatning også.

- Har du fått noen reaksjoner?

— Om jeg har! Jeg har aldri tidligere i min politisk karriere fått så mye kjeft. Det er jo vi som lokalparti som må tåle all kjeften, det er våre velgere som føler raseriet i Hardanger.

Hvorfor synker Ap? Si din mening her.