10.000 strømkunder tapte nærmere 10 millioner kroner til sammen da Kraftkompaniet Vest gikk konkurs tidlig i år. Dette var penger kundene hadde betalt i forskudd på strøm.

Også andre kraftselskaper og staten tapte penger, i tillegg til aksjonærene. Styreleder Jo Børre Eikås tapte selv 800.000 kroner på konkursen, i tillegg til at han hadde tatt ut lite i lønn.

Men det forhindrer ikke at han sammen Truls Ragnar Kleiven prøver igjen.

— Vi skal hovedsakelig gjøre to ting annerledes. Vi skal sikre leveransene i terminmarkedet, slik at vi får fortjeneste til enhver tid. Og vi skal ha mulighet til å sende månedlige fakturaer hvis det kommer et nytt prissjokk, sier Eikås, som er styreleder i det nye selskapet Total Energi AS.

Skal være billige

Kraftkompaniet Vest kjøpte all kraften i spotmarkedet, slik at leverandøren tapte penger i et stigende marked. Til gjengjeld kunne selskapet tjene penger i nedgangstider. Dette fordi det er noen ukers forsinkelse mellom strømleverandørens kjøpstidspunkt og salgstidspunkt. Med en aksjekapital på bare 900.000 kroner tålte ikke Kraftkompaniet Vest strømkrisen forrige vinter.

Målet er at Total Energi skal ha en aksjekapital på tre millioner kroner.

— Når skal dere få kunder?

— Det blir på denne siden av nyttår. Det avhenger av hvordan vi vurderer markedet og hvordan oppbyggingen går her.

Styrelederen sier at Total Energi skal være billigere enn de store leverandørene. - Vårt fortrinn er lavere kostnader og dermed muligheten til lave priser, sier han.

Får penger

Bostyrer i boet etter Kraftkompaniet Vest, advokat Andreas Rønnekleiv, forteller at bobehandlingen ennå ikke er ferdig.

— Men det ligger an til en god dividende, sier han, og anslår at kundene som betalte strømmen på forskudd vil få igjen mellom 50 og 80 prosent av pengene sine. Men det vil ta en måneds tid før dette blir klart.

Rønnekleiv mener konkursen i Kraftkompaniet Vest var veldig ryddig.

FORSØKER IGJEN: Jo Børre Eikås har opprettet en ny strømleverandør et drøyt halvår etter at Kraftkompaniet Vest gikk konkurs.<br/> ARKIVFOTO: FIRDA