Sykehuset er for tiden i gang med å oppgradere den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS) ved sentralblokken ved sykehuset. Den skal sikre at viktig medisinsk utstyr, som respirator og overvåkingsutstyr, blir uberørt av et eventuelt brudd i en offentlige strømforsyningen.

Avdramatiserer Natt til onsdag førte omleggingsarbeidet til at UPS-en koblet seg ut i 45 minutter. Den vanlige strømforsyningen fungerte imidlertid som normalt.

— Sikkerhetsavdelingen fikk en del henvendelser fra avdelinger hvor utfall av strøm fra UPS-en medførte en del problemer. Disse fikk informasjon om å koble om til den vanlige strømforsyning, sier byggforvalter Jan Torbjørnsen ved Teknisk avdeling ved Haukeland til NTB.

Han understreker at det ikke er meldt om alvorlige hendelser etter strømutfallet.

Også informasjonssjef Bjørn Randers-Pehrson avdramatiserer strømbruddet.

— Risikoen for strømutfall på Haukeland er svært liten. Sykehuset har en svært sikker strømforsyning etter en større oppgradering i 1999, sier Randers-Pehrson til NTB.NTB