Strømbruddet ble forårsaket av snø på høyspentlinjene, og kan ha ført til at jordfeilbrytere og sikringer har slått seg ut i hyttene, melder NRK.

Driftsleder Leiv Jarle Froestad i Kvam Kraftverk sier til NRK at alle hytteeiere bør sjekke om det er strøm i hytten så raskt som mulig.