Strømmen gikk i 11.30-tiden, og kom tilbake til de fleste av boligene i 12-tiden fredag.

Brannen var svært begrenset, men BKK valgte likevel å kople ut strømmen i et større område av sikkerhetshensyn. Ifølge de første meldingene skulle brannen være mer omfattende enn den senere viste seg å være.

Om lag 20 husstander er fortsatt uten strøm fredag ettermiddag. Strømmen vil bli koplet til igjen så snart det ødelagte fordelingsskapet er erstattet, opplyser seksjonssjef Paul Olsnes i BKK til bt.no.