Klokken 18.10 gikk strømmen i Øvre Sædalsvegen 14 og 16. Kraftselskapet BKK sendte ut mannskaper for å lete etter feilen, som etter hvert viste seg å skyldes overbelastning. Klokken 20.20 fikk alle husstandene strømmen tilbake.

— Vi har strømaggregat som vi kan kople til, hvis det viser seg å bli vanskelig å få strømmen tilbake til rimelig tid, sa kommunikasjonsrådgiver Ingunn Halvorsen i BKK før det hele løste seg.

Se BKKs nettsider for siste nytt om strømutkoplinger i bergensområdet.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!