Strømmen gikk blant annet på Rimi og Shell på Espeland klokken 18.40.

Etter om lag en time var feilen på strømnettet funnet.

— Vi regner med at alle skal få strømmen igjen i løpet av kort tid, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Halvorsen i kraftselskapet BKK.

Området som ble rammet, går fra Grimen utover mot Espeland.

BKK har ingen grunn til å tro at feilen hadde sammenheng med tordenværet i Bergen.