Flere og flere brikker faller nå på plass i arbeidet med å etablere Brussel-kontoret. Det siste er at Sogn og Fjordane fylkeskommune har vedtatt å delta. Dermed er alle tre fylkeskommuner på Vestlandet med i regionkontoret som formelt blir organisert som en forening med medlemskontingent.

I tillegg til fylkeskommunene har foreløpig ni kommuner meldt seg inn i foreningen som i hovedsak vil stå til tjeneste for næringslivet og offentlige instanser på Vestlandet.

Kommunaldirektør Arne Mikael Landro opplyser til Bergens Tidende at en valgkomité har lagt frem forslag på styre, der bl.a. sentrale regionpolitikere får plass.

I tillegg til Strøm-Erichsen finner vi Ålesund-ordfører Arve Tonning, fylkesordfører Gisle Handeland fra Hordaland og fylkesordfører Ole Eimund Øverland fra Møre og Romsdal. Dessuten er direktør ved Vestlandsforskning Marit Orheim Mauritzen foreslått sammen med Stein Olav Henrichsen som er leder i BIT 20-ensemblet i Bergen. Det syvende medlemmet er øremerket en næringslivsrepresentant som ennå ikke er plukket ut.

Landro opplyser ellers at prosessen med å ansette direktør for Brussel-kontoret nærmer seg slutten. Av 55 søkere er det nå silt ut tre kandidater som er med i siste intervjurunde.

Den formelle åpningen av kontoret skjer 7. mai under sjømatfestivalen i Brussel.