Før jul i fjor fikk datasikkerhetsansatte beskjed om å utvide sikkerhetskontrollen på både sivilt og militært område, skriver Aftenposten.

Strøm-Erichsen ønsket å øke såkalt monitoring av alle virksomheter i Norge som er underlagt sikkerhetsloven. Grunnen var at det var gjort forsøk på hacking, svindel, spionasje og sabotasje.

I et brev ble Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bedt om å oppdatere og prøve ut prosess for monitoring av aktuelle kommunikasjonskanaler. De ville bli målt på blant annet antall gjennomførte oppdrag og antall øvelser.

Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) fikk samtidig hard kritikk for mangelfull sikring og brudd på sikkerhetsloven i Forsvaret. NSM hadde tilsyn med FOST.

Beklaget e-post-snoking

Overvåkingssaken ble kjent denne uka etter at en person ved Slottet og en ansatt i Justisdepartementet fikk beskjed om at de hadde vært inne på nettsider som kunne svekke datasikkerheten.

Ledelsen i Forsvarets sikkerhetstjeneste beklager nå at Slottets e-post er blitt åpnet. E-posten er enten sendt eller mottatt av de kongelige eller ansatte ved Slottet, skriver VG.

Ledelsen i FOST har i brevs form beklaget overfor Slottet at e-posten er blitt åpnet. Brevet er blitt en del av Kripos’ etterforskningsmateriale i granskingen av FOST.

FOST er formelt siktet for ulovlig overvåking av elektronisk kommunikasjon. Ifølge brevet skjedde de angivelige regelbruddene som følge av at den automatiske overvåkingen av e-postlinjene varslet om post til eller fra mistenkelige nettadresser til adresser i Forsvarets web.

Beslagla logger

Kripos skal ha tatt beslag i aktuelle logger i FOST for å kartlegge hva FOST har reagert på, og i hvilken grad de har varslet brukere hos de sivile etatene og på Slottet.

Det skal herske tvil blant de FOST-ansatte om det er blitt begått brudd på reglene for håndtering av Forsvarets datalinjer.

Statssekretær Espen Barth Eide (Ap) i Forsvarsdepartementet bekrefter at det i lengre tid har vært særlig oppmerksomhet rundt Forsvarets sikkerhetstjeneste.

– Både Forsvarsdepartementet og Stortingets EOS-utvalg har hatt fokus på FOST en god stund, sier han til VG.

Overtok tilsynet

Forsvarsdepartementet overtok i mai tilsynet med Forsvarets sikkerhetstjeneste fra forsvarssjefen.

– Veldig mye av problemene rundt FOST løses med intern oppstramming, nye rutiner og ny instruks. FOST er fortsatt en del av Forsvaret, men det som er nytt, er at departementet får et direkte tilsyn, sier Barth Eide til Dagbladet.

Sentrale aktører i de tre hemmelige tjenestene, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten, har reagert på at FOST skal ha kjøpt avansert utstyr for avlytting. Det angivelige innkjøpet skal ha vært tema på et møte mellom de tre etatene i begynnelsen av 2008.

FOST har ikke hjemmel til å foreta avlytting av telefonsamtaler i Norge. De skal ha forklart at avlyttingsutstyret ble brukt i forbindelse med øvelser.

Flere av aktørene i de hemmelige tjenestene skal ha reagert på det som ble oppfattet som mangel på forståelse for kontrollregimene og demokratiske spilleregler i FOST, ifølge VG.

FRYKTER HACKING: Anne-Grete Strøm-Erichsen skal ha bedt Forsvarets sikkerhetstjeneste om å utvide sikkerhetskontrollen. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND