• Ideen til NCC om å bygge boliger i kombinasjon med et 50-metersbasseng på Nygårdstangen bygger på samme lest som forslaget Ap-byrådet avviste for to år siden, sier Hermund Linde.

KARI PEDERSEN

I bystyret mandag raste Anne-Grete Strøm-Erichsen mot det sittende byrådet for manglende vilje til å finne løsninger for et svømmeanlegg på Nygårdstangen. Sammen med resten av opposisjon ønsket deler av Aps gruppe å utsette lokaliseringen en uke for å utrede forslaget fra NCC nærmere. Men presset fra Norges Svømmeforbund fikk Ap til å bøye av og stemme mot utsettelsen.

Byrådsleder Monica Mæland pekte da på at Ap-byrådet for to år siden avviste et liknende forslag fra gruppen bak Bergensia Badeland. — Hadde bystyret bestilt slike løsninger, skulle vi utredet det. Vi anså den saken som avgjort, sa Mæland.

En sjekk i kommunens arkiv viser at Arbeiderpartiet nå ivrer for en løsning som likner den partiet avviste da det satt i byråd.

Boliger og badeland

Bergensia Badeland, der Hermund Linde var sentral, ville i 2002 bygge boliger i kombinasjon med badeanlegget. Den gang skulle badeanlegget inneholde både 50 meters basseng og badeland. I tillegg lanserte han ideen om et høyhus på hotelltomten ved siden av, pluss et nytt parkeringshus.

Overfor Bergens Tidende understreket Linde den gang at høyhuset og parkeringshuset kunne droppes, uten at prosjektet veltet.

Tom Knudsen som var byråd for byutvikling, var likevel negativ. I innstillingen til byrådet skrev Knudsen om Bergensias boligplaner:

«Økt boligandel i sentrum er en klar offentlig målsetting.... Nygårdstangen er på den annen side byens mest luftforurensede område og det vil være vanskelig å etablere gode uterom.»

Vant konkurranse

— Forutsetningen den gang var en helt annen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. Bergensia Badeland var vinner av en arkitektkonkurranse om utbyggingen: - Hvis Bergensia skulle få nye rammebetingelser, måtte vi utlyst konkurransen på nytt, sier hun.

— Den gang var Ap negativ til å bygge boliger på Nygårdstangen. Hva har skjedd i mellomtiden?

— Vi konstaterer at byrådet vil selge bassengtomten på Nygårdstangen. Da blir det helt sikkert boliger der. I så fall er det interessant, mener vi, å se om vi kan få til en kombinasjon. Men da måtte byrådet grepet fatt i det i april. I bystyret mandag forelå det bare ett reelt alternativ, og det var Nygård.

— Er toget gått for et basseng på Nygårdstangen?

— La meg svare slik: I vedtaket står det klart at tomten på Nygårdstangen ikke skal selges før spaden er satt i jorden på Nymark.