Det er byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen som avleverer denne advarselen til eierne av Mjellem & Karlsen. At eierne kastet kortene etter bare fem uker har fått byrådslederen til å undre seg over kjøperens hensikter.

Hun tar for gitt at eiergruppen holder det de lover. Men skulle det ende med nedleggelse er hun opptatt av at tomtene både på Møhlenpris og på Laksevåg er verdifulle næringsarealer med tilgang til dypvannskai.

— Ved en eventuell søknad om omregulering ville vi se hele Damsgårdssundet under ett og vil ville være utrolig restriktive når det gjelder boligbygging. Her skal vi ha næringsvirksomhet og vi vil veldig gjerne ha industriarbeidsplasser i nærheten av sentrum.

— Spiller det noen rolle for kommunen om de nye eierne nå bare slakter bedriften?

— En kommune kan ikke drive reguleringspolitikk på grunnlag av moralsk forargelse. Vår restriktive holdning til boligbygging har sammenheng med ønsker for næringsutvikling i dette området, sier Strøm-Erichsen.

Hun beklager sterkt det som har skjedd. Hun sier Mjellem & Karlsen alltid har vært en bedrift Bergen har vært opptatt av og ønsket å støtte. Men økonomisk hjelp er ikke aktuelt.

— Vi har ikke penger å bidra med, understreker byrådslederen.