• Vi har flere arbeidsoppgaver og større ansvar nå. Det er byrådsleder Anne Grethe Strøm-Erichsens umiddelbare kommentar til at politikerlønningene har skutt i været etter at byen ble regjeringsstyrt og bydelene har fikk sitt eget politiske styre.

Byrådslederen har vært både kommunalråd, ordfører og byrådsleder. Hun er ikke i tvil om at byrådsledervervet er det mest krevende.

— Arbeidsoppgavene til byrådene er annerledes enn kommunalrådenes. Det er vår oppgave å legge frem sakene for bystyret. Det fører også til at vi har et større administrativt ansvar enn kommunalrådene hadde.

Hun mener at man må sammenlikne totalutgiftene til administrasjon av kommunen før og etter den store reformen dersom man skal et fullstendig bilde av hva reformene har kostet.

— I en slik sammenligning tror jeg ikke differansene ville bli så store.

«Dramatisk»

— Dette var dramatiske tall, sier Einar Kaarbø (H). Bydelslederen i Fyllingsdalen har alltid vært en skarp kritiker av bydelsreformen og parlamentarismen.

Han er ikke i tvil om at det ligger stort innsparingspotensial i å slanke kommunens administrasjon.

— Det er ikke bare politikerhonorarene som har steget. I tillegg er det bygget nye administrasjoner til bystyret, byrådene og bystyret. Jeg har bedt om å få oversikt over disse kostnadene flere ganger. Jeg har fått til svar at det er umulig å beregne. Men jeg er ikke i tvil om at ekstrautgiftene beløper seg til flere titalls millioner kroner.

Tapt arbeidsfortjeneste nok

Også Rød Valgallianses Torstein Dahle er bekymret.

— I RV er vi prinsipielt imot at de folkevalgte skal lønnes som næringslivstopper. Det må være tilstrekkelig at de får betalt for tapt arbeidsfortjeneste.

Dahle skulle gjerne brukt pengene som politikere koster til å plusse budsjettene til barn og eldre. Men han mener at omprioriteringer aldri vil bli tilstrekkelig til løse Bergen kommunes driftsproblemer.

— Den økonomiske krisen kan ikke løses uten økte bevilgninger fra staten, sier han.