— Det hadde vært kjekt å ha med NSB på bybanen. Men om NSB trekker seg tilbake, behøver ikke det bety noe fra eller til. Det finnes nok av både norske og utenlandske aktører som er interessert i og har kompetanse til å drive bybanen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— Regjeringen åpner jo for konkurranse på jernbanen, supplerer Lars Chr. Stendal på Bybanekontoret.

Visekonsernsjef Arne Wam i NSB lokket med Kronstadsporet for Bybanen da han var på frierferd i Bergen i begynnelsen av juni i fjor.

Marit Petersen understreker påpasselig at NSBs rolle innenfor eller utenfor bybanen ikke har noen ting å si for bybanens benyttelse av Kronstadsporet. Skinnegangen eies av Jernbaneverket, og før året er ute, vil all godstrafikk på sporet til Minde være historie. Hvem Jernbaneverket da vil slippe til på skinnegangen, angår ikke NSB i det hele tatt.