— Jeg har fått flere meldinger om at våre folk er blitt direkte trakassert. Ved noen få anledninger har enkelte bilister også opptrådt direkte truende, sier informasjonsleder Rune Jenssen ved Bergen kommunes seksjon for tekniske tjenester.

Kommunens mannskaper får kjeft for at de ikke har innfunnet seg tidligere.

— Det blir å rette baker for smed. Våre mannskaper har stått på for fullt siden nyttårsaften for å skaffe kjørbare veier og fremkommelige fortauer. Hvis noen skal ha kjeft for manglende brøyting og strøing, er det iallfall ikke dem, sier informasjonsleder Rune Jenssen.

Han har heller ikke sans for at kommunen skal ha all skylden for stålisen på sideveiene.

— Ingen kan hamle opp med værgudene. Vi fikk et brått væromslag natt til 1. nyttårsdag. Kanskje kunne kjøreforholdene ha vært bedre enkelte steder dersom vi hadde brukt mer ressurser. Alt hadde likevel ikke vært perfekt hvis vi hadde brukt flere folk og mer penger, understreker Rune Jenssen.