Dermed står Høyre og Frp alene i kampen mot Vegdirektoratets avslag på kommunens søknad om å få fjerne piggdekkavgiften.

Høyres nåværende byrådspartnere, Venstre og KrF, mener begge at det er unødvendig å anke. Det til tross for at begge partiene var med på budsjettforliket med Frp der piggdekkavgiften ble fjernet. Den gang sa Venstres Anders Skoglund at det ikke var problematisk å fjerne avgiften, fordi målet om færre piggdekk var nådd. Nå har pipen fått en annen lyd.

— Vi sa at avgiften skulle fjernes dersom vi fikk 80 prosent som kjørte piggfritt. Det har vi ikke klart. 79 prosent er ikke 80. Ergo bør avgiften opprettholdes, sier Skoglund.

Også i KrF er man godt fornøyd med konklusjonen som Vegdirektoratet har kommet frem til.

— Det har ikke noe for seg å anke dette vedtaket når de overordnede veimyndighetene har vært så tydelig, sier Kristian Helland, gruppeleder for KrF.

Vil ha ekstra bystyremøte

Byrådsleder Monica Mæland (H) har vist til det lokale selvstyret og bystyrevedtaket fra i vår om å fjerne avgiften. Opposisjonspartiene ber Mæland heller høre på hva det rådende flertallet i bystyret mener nå.

— Jeg regner med hun har såpass demokratisk fingerspissfølelse. Hvis ikke må vi ta det opp på nytt i bystyret ved første anledning, sier Oddny Miljeteig (SV).

Hun ber Venstre og KrF formidle sine syn tydelig innad i byrådet. I ytterste fall ser hun for seg muligheten til å innkalle til ekstraordinært bystyremøte innen ankefristen går ut om tre uker.

Aps Terje Ohnstad er også kritisk til Mælands motvilje.

— Det er merkelig at Vegdirektoratet er mer opptatt av luftkvaliteten i Bergen enn byrådet er. Her er vi helt på linje med Venstre og KrF, sier Ohnstad.

Avviser splittelse

Monica Mæland avviser at det er splittelse i byrådet.

— Det er ikke byrådsmedlemmene som har uttalt seg her. Vi skal diskutere dette i rolige former i neste uke. Det er naturlig å ta med Frp på råd også, siden de er en del av avtalen, sier hun.

— Men nå er det flertall i bystyret for å fortsette med piggdekkavgift. Burde ikke dere ta hensyn til det?

— Nei, her handler det om å holde avtaler. Vi har en budsjettavtale for inneværende år, og den har både Helland og Skoglund vært med å lage. Hva som skjer etter 1. januar 2008, er opp til det nye byrådet og bystyret.