Kommunens skjenkekontor har siden åpningen vist til at utestedet aldri nevnte stripping i skjenkesøknaden sin. Dermed vurderte de å trekke bevillingen tilbake.

Klubben oppga imidlertid i fjor sommer at de ville drive med «artister og liveopptredener». Det omfatter også striptease, ifølge klubbens advokat, Per Magne Kristiansen.

Mangler hjemmel

Dette synspunktet har han nå fått gehør for hos kommunen, etter det bt.no får opplyst.

Skjenkesjef Gro Gaarder sendte nylig et hemmeligstemplet notat til byrådet, der hun gjorde rede for saken. Av notatet fremgår det at kommunen ikke har noen mulighet for å stoppe strippeklubben, på grunn av manglende hjemmel.

I notatet vises det blant annet til en tilsvarende sak i Larvik, som bt.no tidligere har omtalt som «strippernes beste kort». Her grep Fylkesmannen inn og reddet den lokale strippebaren.

Dokumentet til byrådet er unntatt offentlighet fordi det regnes som et internt notat, men bt.no kjenner likevel innholdet.

Ingen kommentar

Skjenkesjef Gro Gaarder vil ikke kommentere opplysningene til bt.no. Det vil heller ikke helsebyråd Christine B. Meyer, som er politisk ansvarlig for skjenkesaker.

Meyer bekrefter imidlertid at byrådet har bedt om notatet, og at det omhandler strippeklubben Dreams.

— Jeg må lese det og diskutere innholdet med byrådet før jeg uttaler meg, sier Meyer til bt.no lørdag.

Dokumentet kan bli offentliggjort på et senere tidspunkt, sier hun.

Protester i kveld

Strippeklubben Dreams har truet kommunen med millionsøksmål, hvis det ble gjort alvor av trusselen om skjenkestopp.

Selv om kommunen nå ser ut til å løsne grepet, må Dreams fortsatt regne med motgang fra aksjonister. Klokken 22 lørdag kveld samles Front mot sal av kropp (FMSK) igjen til protestaksjon utenfor klubben. Samme gruppe samlet nylig om lag 60 aksjonister til kamp.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!