Plassert i stilig lenestol under lysekronene i bankettsalen på Hotel Norge sitter Roy-Eddy Lie (36). Han er eiendomssjef i Lie-gruppen og småprater om strile-eventyret på Straume.

I salen lytter over 300 bergenske næringsledere, byråkrater og politikere, samlet på årskonferansen til Bergen Næringsråd.

Rock på Kalfaret

Lie-gruppen har ikke bare bygget et av verdens mest avanserte fiskefartøy. Selskapet, som i sin tid ble grunnlagt av tippoldefar til eiendomssjefen, har også satt spor etter seg på land. Sammen med Stor-Bergen Boligbyggelag har Lie-gruppen skapt Hansaparken på Kalfaret.

— En by i byen med boliger, opplevelse, utdanning og butikker, sier eiendomssjefen ubeskjedent.

Roy-Eddie Lie fikk varm og spontan applaus da han slapp nyheten om at Lie-gruppen vil stille en av fjellhallene på Kalfaret gratis til disposisjon for byens rockemiljø i 10 år. Ildsjelene i BRAK har vært på ham lenge. Øvingslokalene i fjellhallen er fra før lovet penger på neste års bybudsjett.

Ny kystby

Lie-gruppen har dessuten storstilte planer om å gjøre Straume til by, med 3000 nye boliger og 100.000 kvadratmeter næringsareal. Straume-byen skal vokse i retning sjøen og bli en kystnær attraksjon for hele regionen. Et sentrum med brygger, leilighetsbygg på kaiene, kino og butikker.

— Vi vet at 4000 mennesker pendler daglig til Bergen. Det mange ikke er klar over er at 2000 pendler andre veien. Skal vi få disse menneskene til å bosette seg på Sotra, må vi tilby annet enn eneboliger. Her kommer byvisjonen inn, sier Roy-Eddy Lie i samtale med Bergens Tidende.

I den andre gjestestolen sitter Sigmund Kvernes og supplerer med beretninger om hvordan Sund, Fjell og Øygarden har gått sammen for å få til en god utvikling på øyene vest for Bergen. Gode sirkler heter prosjektet.

Gjestene fra Sotra var ikke hovedtalere på konferansen, men var gode eksempler på det som var et hovedtema; fremtidsutsikter for bergensregionen.

- I bevegelse

I en samtale med Bergens Tidende sier Roy-Eddie Lie at han måtte gå noen runder med seg selv før han likte tanken på å opptre på årskonferansen.

— Vi er mest opptatt av å holde oss i bevegelse. Kanskje vi ikke har vært flinke nok til å løfte oss opp. Vi er heller ikke særlig opptatt av å skue bakover.

— Du er stril og heter Roy-Eddie, ikke Johan eller Frederik slik næringslivsfolk skal i Bergen. Hvordan blir du mottatt i byen?

— Personlig opplever jeg ingen problemer med å bli akseptert i Bergen. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av det lukkede finansmiljøet i byen. Jeg får innpass hvis jeg vil, sier by-byggeren fra Sotra.

Eirik Brekke