– Korleis kom du på å laga ei strilequizbok?

– Ho er laga mest for lått og løye, men og med litt alvor bak. I forordet siterer eg den franske filosofen Simone Weil: "Dersom ein ikkje kjenner fortida, forstår ein ikkje notida, og forstår ein ikkje notida, eignar ein seg ikkje til å forme framtida."

– Kva tenkjer du på med alvor?

– Tenk på kva som skjer på strilelandet no. Omstillingar og endringar. Mange av mine jamaldringar frå eg vaks opp på Fauskanger på Askøy, jobbar i olja. Der er det store omstillingar.

Kommunereforma fører òg til endringar. Kva veit vi om kommunen vi kan bli slått saman med, eller ikkje vil bli slått saman med? Du kan læra mykje av ei quizbok, på ein morosam måte.

– Kva har du sjølv lært?

– Eg har lært utruleg mykje om levevilkåra både langs kysten og i industribygdene rundt Bergen, og om motsetnadane mellom bymann og stril. Historikar Anders Bjarne Fossen sa det slik: «Forholdet mellom Bergen og Strilelandet, har gjennom århundrene rommet større motsetninger enn samkvemmet mellom noen annen norsk by og deres nærmeste omland».

Det brann i Skostredet sist veka. Visste du at det var tømrarar frå Osterøy som bygde opp att Bergen etter bybrannane? Dei vart kalla bygningsstrilar. Det vart sagt at når det brann i Bergen, spurte dei på Osterøy: «Brenn det mykje? Er det arbeid å få?»

– Kva er det med quiz?

– Det er kjekt å bryna hjernen og så er det med å konkurrera. Det er sosialt å sitja i lag og snakka saman. I boka er det spørsmål for strilar i alle aldrar. Du lærer, og du får mange gode historier på kjøpet når du quizar.

– Korleis er boka bygd opp?

– Det er spørsmål frå alle dei 17 strilekommunane, samt dei gamle strilekommunane Åsane, Fana, Arna og Laksevåg. Strilekommunen Bergen har og fått raus plass, for som Gunnar Staalesen seier: «Den aller første bergenser var sannsynligvis en stril.»

I tillegg er det mange temaquiz som spenner frå den andre verdskrigen til Grand Prix- spesial og oppdikta strilar. Til saman over 600 spørsmål.

Geir Martin Strande

– Du har fått Jan Arild Breistein, redaktør Trine Eilertsen og stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad til å laga sine eigne strilespørsmål i boka. Kvifor dei?

– For det første er dei jo alle strilar. Breistein med røter i Åsane seier seg sjølv, han er Noregs quizmaster. Njåstad er ei oppkome av kunnskap om Austevoll og kystkulturen. Eilertsen frå Fjell er eit grepa kvinnfolk, og ein moderne stril.

– Du var tidlegare nettjournalist, kulturjournalist og leiar for Faktasentralen i Bergens Tidende, kvifor gjekk du tilbake til bibliotekaryrket?

– Då dei første signala om nedskjeringane i avisene kom, byrja eg å leika med tanken på å gå tilbake til bibliotekverda. Difor tok eg sluttpakke i 2014, og det angrar eg ikkje på.

– Du som er frå Fauskanger, vaks opp på Holmefjord i Fusa og er gift med ein Arna-stril, har du ein favorittstad på strilelandet?

– Ja, det er moreneøya Herdla. Der Hjeltefjorden og Herdlefjorden møtes på spissen. Det er eit fantastisk turområde, med hav på alle kantar. Der er det nydeleg i fint ver og friskt når det blæs. Kort sagt, vakkert!