• Jeg ser ikke helt grunnen til å ta den mulige tilleggsrisikoen, sier leder i Norsk gynekologisk forening Knut Hordnes om hjemmefødsler.

I fagmiljøene er det motstridende oppfatninger om hjemmefødsler. Helsefaglig forskningsleder ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, Ellen Blix, har forsket på feltet. Hennes studie viser at gravide som planlegger hjemmefødsel har lavere risiko for komplikasjoner og inngrep enn lavrisikofødsler på sykehus.

— I vår forskning har vi sett på 1600 damer som begynte fødselen hjemme. Disse opplevde sjeldnere inngrep og kompliksjoner i fødselen. Fødslene endte sjeldnere komplikasjoner som ender med keisersnitt, og de revner i mindre grad enn kvinnene som starter fødslene sine på sykehus, forteller Blix.

Skjuler det for fastlegen

Hun bekrefter at det er ulike holdninger til hjemmefødsler i fagmiljøene.

— Hjemmefødsler er jo veldig uvanlig, så de blir nok sett på som litt eksotiske. Når vi har samlet inn data fra jordmødre, har vi hørt et par skrekkelige historier om hvordan kvinner og jordmødre er blitt møtt når de er blitt overflyttet. Vi har også hørt det motsatte, at kvinner og jordmødre har fått en fantastisk mottakelse ved overflytting fra hjem til sykehus.

Blix kjenner også til kvinner som planlegger hjemmefødsel som ikke sier det til fastlegen sin for ikke å få kommentarer.

— Hjemmefødsler er jo veldig uvanlig, så de blir nok sett på som litt eksotiske. Nå har vi jo fått nasjonale retningslinjer for hjemmefødsler, og det betyr jo at myndighetene anerkjenner hjemmefødsler og at de stiller noen faglige krav til dem.

FORSKET PÅ HJEMMEFØDSLER: Ellen Blix har ledet forskningsprosjektet der de undersøkte 1600 damer som begynte fødselen hjemme.

Krevende

Leder i Norsk gynekologisk forening, Knut Hordnes, mener det er grunn til å vurdere valg av hjemmefødsel nøye.

— Generelt mener jeg ikke det er grunn til å fraråde hjemmefødsel, men det ligger et stort ansvar på den jordmoren som har fødselen. Det krever god vurderingsevne og lang faring hos jordmoren.

Han mener det er misvisende når det påstås at det er færre komplikasjoner med hjemmefødsler.

— Det er få hjemmefødsler, og disse er en sterkt selektert gruppe fødende, så det er derfor vanskelig å konkludere sikkert, sier Hordnes.

— Jeg ville ikke anbefale nyutdannede jordmødre å begynne med hjemmefødsler.

Ville du anbefalt folk du er glad i å føde hjemme?

— Jeg ville nok vært reservert. Man skal tenke seg litt godt om og vurdere avstand til sykehus og fødeavdeling nøye. Man bør i alle fall følge de kriteriene som nå foreligger. For eksempel, om det er en helt frisk flergangsfødende med kort vei til sykehus, så ville jeg ikke frarådet det. Men jeg ser ikke helt grunnen til å ta den mulige tilleggsrisikoen.

Motholdninger

Tror du det er legeholdninger som gjør at så få som føder hjemme?

— Det er motholdninger når det gjelder hjemmefødsler ja, både fra leger og jordmødre. Det preger nok de fødendes valg, sier Hordnes.

Han mener jordmødrene som driver med hjemmefødsler har rett i at det er ganske trygt å føde hjemme, gitt at retningslinjene følges.

Hordnes er glad for de nye retningslinjene og tror det kan føre til at det blir tryggere å føde hjemme.

— Det legger en del viktige føringer, blant annet når det gjelder overflytting og tiltak når ting går galt.

Tror du flere kommer til å føde hjemme fremover?

— Jeg tviler på at det blir en hjemmefødsel-boom. Jeg tipper tallene kommer til å holde seg noenlunde som i dag, sier Hordnes.

- Trygt å føde hjemme

Avdelingsjordmor ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus, Inger Sofie Stensland, har ingen motforestillinger mot å føde hjemme.

Hun mener sykehuset generelt har en positiv holdning til hjemmefødsler.

— Kvinneklinikken har ingen motforestillinger mot hjemmefødsler. Vi har lenge etterspurt klare retningslinjer for hjemmefødsler, og nå er de kommet. Så lenge disse følges, er det helt trygt å føde hjemme i Norge, sier hun.

— Det som er uforutsigbart, kan også skje her på fødeavdelingen. Men i utgangspunktet kan friske kvinner fint føde i Fløifjellstunnelen, og mange gjør jo det hvert eneste år.

Hun oppfordrer sine jordmødre som også tar hjemmefødsler om å holde seg oppdatert gjennom hospitering på KK, og gjennomføre kurs på akuttsituasjoner i forbindelse med fødsel.

Trygghet viktigst

Stensland har drevet fødestuen på Lærdal og vært leder for Storken mellom 1997 og 2008. Hun kunne selv tenke seg å være hjemmejordmor, men har valgt det bort av praktiske og familiære grunner.

Jordmoren tror kritiske holdninger til hjemmefødsel handler mest om egen utrygghet.

— Dersom man har en jobb der man for eksempel ser mest kompliserte fødsler, preger det synet ditt. Det handler jo om hva du har med deg som bakteppe. Det viktigste i en hjemmefødsel er at den fødende selv er trygg i sin egen kropp og har etablert kontakt med en jordmor som hun føler seg trygg sammen med.

POSITIV: Jordmorforeningens leder Marit Heiberg tror de nye retningslinjene fra myndighetene kan føre til at flere vil føde hjemme.
Jordmorforeningen

Håper på flere

Jordmorforeningens leder Marit Heiberg hilser de nye retningslinjene fra myndighetene velkommen, og mener de kan bidra til at tilbudet blir bedre kjent.

— Det er viktig at dette tilbudet finnes for de som ønsker det. Det at helsemyndighetene i Norge utgir slike retningslinjer er en viktig anerkjennelse, som også forhåpentlig fører til at tilbudet blir mer akseptert, sier hun.

Heiberg mener retningslinjene bekrefter at det er trygt å føde hjemme, men hun understreker at det medisinske må være på plass.

— Hjemmefødsel er et trygt og godt tilbud. I Norge er det kvalifiserte jordmødre som driver med dette, sier hun.

Hun stiller seg uforstående til kritikken av jordmødrene som «uansvarlige».

— En veldig unødvendig holdning. Dette er jordmødre som brenner for jobben og de gjør en kjempeinnsats.

Mangler system

— Noen mener at seleksjonskriteriene er for strenge. Men det er viktig å forsikre seg om at fødende for eksempel ikke er diabetiker, har blødd mye under tidligere fødsel eller har fått utført keisersnitt sist gang.

Heiberg tror det er ulike grunner til at noen kvinner velger hjemmefødsel.

— Noen ønsker å føde hjemme fordi de opplever det som mest mulig naturlig, med liten innblanding. En del har hatt dårlige sykehusopplevelser tidligere.

Hun tror såpass få velger hjemmefødsel på grunn av systemet.

— I Norge er det ikke et system rundt hjemmefødsel, som for eksempel i Nederland. Men steder som for eksempel Ås har hatt opp mot ti prosent hjemmefødsler fordi tilbudet og jordmoren kjent.

Burde vært gratis

Å føde hjemme i Norge er ikke gratis. Staten betaler selve fødselen, men ikke vaktberedskap og reiseutgifter for jordmor.Dette burde endres, mener Heiberg. Hun skulle gjerne sett at tilbudet ble gratis.

— I dag er dette nærmest idealistisk arbeid for jordmødrene som går i vaktberedskap i ukesvis. Det er ikke rimelig at de fødende må betale for beredskapen.

Hva mener du? Diskuter under:

SKEPTISK: Leder i Norsk gynekologisk forening, Knut Hordnes, mener det er grunn til å vurdere valg av hjemmefødsel nøye.
Helse Bergen