Elevtallet på skolene i Årstad bydel skal holde seg stabilt frem til skoleåret 2009/2010. Så blir det redusert med omkring 230 elever frem mot 2015, viser prognosen fra kommunen. Nesten all nedgang kommer på barnetrinnet.

Ved Fridalen skole er det i dag 445 elever, så regnskapet går ikke opp slik det er i dag.

— Jeg vil si at disse prognosene viser at elevtallet blir stabilt. Det er behov for Fridalen skole, det kan det ikke være tvil om, mener leder i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole, Klaus Walderhaug.

Det er et poeng at det bor mange eldre mennesker i Årstad bydel. I løpet av ti år vil bydelen forynges.

— Det bor veldig mange barn her nå, og det kommer flere. I området rundt Fridalen skole er det små boenheter, som er forholdsvis rimelige og godt egnet for barnefamilier, argumenterer Walderhaug.

Fakkeltog i dag

I ettermiddag arrangeres det fakkeltog utenfor skolen.

— Vi skal slå ring rundt skolen vår. Og kommer også til å ha en markering utenfor rådhuset når budsjettet skal vedtas 15. desember, sier Walderhaug.

Bystyrerepresentant Stine Akre fra Rød Valgallianse, som sitter i komité for oppvekst, karakteriserer hele saken som et skuespill.

— Byrådet er helt på tur når det mener det er plass til elevene ved andre skoler. Det er en dårlig løsning å sette opp brakker ved de andre skolene, der kapasiteten er sprengt fra før, mener hun.

Skolene Landås, Slettebakken og Kronstad skal rustes opp for ti millioner kroner for å ta imot Fridalen-elevene.

I Fyllingsdalen bydel ventes elevtallet å bli redusert med 1000 elever de nærmeste ti årene. Denne prognosen er bakgrunnen for forslaget om å legge ned Seljedalen skole.

- Meget nøyaktig

Skolebyråd Hans-Carl Tveit (V) mener kommunen skal greie å huse Fridalen-elevene med god margin.

— Det er riktig at elevtallet i bydelen vil falle med 230 elever frem til 2015. Men skolene Landås, Slettebakken og Kronstad har isolert sett mye større fall i antall elever. Selv om de tar imot elevene fra Fridalen, vil aldri skolene få over 90 prosent dekning, hevder Tveit.

Han hevder videre at det er tatt høyde i undersøkelsen for at bydelen vil gå gjennom en foryngelsesprosess de nærmeste årene.

— Det er også tatt høyde for at hver familie i dag får færre barn, sier han.