En 65 år gammel mann, bosatt på Møhlenpris i Bergen, døde natt til mandag av legionærsyken — seks dager etter at han begynte å føle seg dårlig.

Da dødsfallet ble kjent, spredte det seg en bekymret stemning i blokken i Torborg Nedreaas gate, der avdøde bodde.

Flere mulige smittekilder ble undersøkt mandag ettermiddag, blant annet varmtvannsbeholderen i blokken, og det nye ventilasjons- og kjølesystemet som ble installert i februar.

Disse teoriene er lagt til side. Nå jobber helsemyndighetene ut fra en ny arbeidshypotese.

— Mannen er mest sannsynlig smittet gjennom dusjen. Det tror vi ut ifra erfaringer med tidligere tilfeller, sier smittevernoverlege Søbstad ved Kontor for miljørettet helsevern i Bergen kommune.

Tvil om dusjteorien

Teorien er at det har samlet seg opp vann i dusjhodet i mannens leilighet. Det opplagrete vannet har skapt en tynn biofilm. I romtemperatur kan det oppstå legionellabakterier i et slikt klima, hvis dusjen står ubrukt over en periode. Da mannen skulle dusje neste gang, kan han ha fått bakteriene i seg.

Men forsker ved Norsk Institutt for vannforskning, Christian Vogelsang, er skeptisk til teorien om at smitten kom gjennom dusjen.

— Det er lite trolig. Jeg tviler på om det stemmer, sier Vogelsang til BT.

— Kontrollen med vannverkene i Norge er så god at det er minimal risiko for at legionella kan blomstre opp, og legge seg på ledningsnettet. Bakterier i selve dusjhodet er mulig, men lite trolig.

Strides om smittekilde

Legionella smitter ikke gjennom drikkevann, men såkalte aerosoler.

— Aerosoler er finpartikulert vann; små støvskyer av bitte små vanndråper, som kan frakte legionella ned i lungene. Problemet er størst i kjøletårn. Men også i varmtvannsberedere og hotelldusjer, som ikke har vært i bruk på ukevis, kan det legge seg høyere konsentrasjoner av legionella, forklarer Vogelsang.

— Hva med private dusjer som ikke er ofte i bruk?

— Risikoen er såpass liten uansett. Erfaringsmessig har kjøletårn i forbindelse med et kjøle- eller ventilasjonsanlegg vært den vanligste årsaken til legionellasmitte.

Men avdelingsdirektør Truls Krogh ved Folkehelseinstituttet tror at dusjteorien er mest sannsynlig.

— Ja, det er ikke umulig. Men hvis det viser seg at mannen hadde et innendørs pyntefontene-anlegg, kan det også være en mulig smittekilde, sier Krogh til BT.

- Lite sannsynlig

Det nye ventilasjonssystemet i blokken ble montert for å få frisk luft inn i leilighetene, fordi all trafikken utenfor gjør lufting vanskelig.

Nå får beboerne luften inn i leilighetene sine enten de vil eller ikke. Beboerne kan nemlig ikke slå av systemet selv.

Søbstad sier til Bergens Tidende at de ikke har slått av ventilasjonssystemet sentralt i blokken, fordi de tviler på at dette er smittekilden.

— Nei, vi ser det som lite sannsynlig at ventilasjonssystemet er smittekilden. Vi har undersøkt systemet, og det ser veldig skikkelig ut. Vi har diskutert dette med Folkehelseinstituttet, og gjort de tiltakene som er nødvendige, sier Søbstad.

- Bør klore dusjen

Smittevernoverlegen tror det er snakk om et enkeltstående og tilfeldig tilfelle av legionellabakterier.

— Bakteriene dukker opp i naturen på steder som dette. Men det er sjelden. Jeg tror det er mest tilfeldigheter. Mannen som døde hadde også svært nedsatt immunforsvar på grunn av blodkreft. Det er en vesentlig årsak til dødsfallet. Hans kone som bor i samme leilighet, er ikke smittet, sier Søbstad.

Legen råder likevel folk til å utvise renslighet:

— Man bør åpne dusjhodene og vaske dem med klor.

Prøvene ble sendt til Sentralsjukehuset i Rogaland for analyse. Ved sykehuset får BT opplyst at resultatet er klart over helgen.

Da 28 personer ble smittet i Stavanger sommeren 2001, var et kjøletårn bakteriekilden. Syv mennesker døde.

— Utbruddet skremte mange. Så høy dødelighet er ikke normalt, og var spesielt også på verdensbasis, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Hans Blystad.

<b>TROR DUSJEN ER KILDEN: </b>Det var i denne blokken i Torborg Nedreaas gate 20 på Møhlenpris mannen som døde av legionærsyken bodde. Smittevernoverlege Øystein Søbstad tror det har utviklet seg legionellabakterier i mannens dusj. Han råder folk til å vaske dusjhodene med klor.<br/>FOTO: HELGE SUNDE