Om det strider ekspertene. Flere kommuner landet over er nå i ferd med installere renseanlegg som renser drikkevannet med ozon

— Vi vurderte rett slett ikke UV -rensing som godt for fremtiden, sier Anton Opsahl. Han er vannverkssjef i Fauske kommune i Nordland. Siden mai i fjor har vannet fra et av de fem vannverkene han har ansvaret for, blitt renset med ozon. I løpet av noen år skal renseteknologien ved de andre fem vannverkene i kommunen oppgraderes med nye ozonrenseanlegg. Dermed blir drikkevannet til innbyggerne i Nordlandskommunen både renset med UV-filter og ozon.

Opsahl opplyser at ozon renser vannet fullstendig for humus, bakterier og parasitter.

Også flere Vestlandskommuner er i ferd med å ta i bruk ozon til rensing av drikkevannskildene. I Granvin er allerede et ozonanlegg tatt i bruk og Sund og Austevoll er i ferd med å gjøre det samme.

Ozonteknologien blir også benyttet i næringsmiddelindustrien, blant annet i oppdrettsnæringen og til rensing av vann til meieribedrifter.

Utenlands, der faren parasittforurensning av drikkevannet til nå er vurdert som større enn i Norge, er også ozon benyttet som renseteknologi.

— Nei UV-filter er så absolutt ikke nest beste løsning for Bergen, sier Truls Krogh. Han er avdelingsdirektør for avdelingen for vannhygiene ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.. Folkehelseinstituttet har typegodkjent anlegget som nå blir montert i Svartediket.

— Det er riktig at ozon renser vannet fullstendig. Men UV-rensing er nok til å ta giardia. Skal vannet også være renset mot andre og sjeldnere parasitter, må vannet tilsettes så store ozondoser at det kan være skadelig, mener avdelingsdirektøren.