Stranden ligger inneklemt og unnselig til med utsikt mot Bjørnefjorden. Denne plaskvåte onsdagen har springfloden fullstendig druknet den.

— Dette skal bli noe å vise til byråkratene i Miljøverndepartmentet når de kommer på synfaring, kommer det lattermildt fra Terje Søviknes, Frp, i det han kaster et blikk ned på det som sommerstid er den eneste bademuligheten på prakteiendommen Lyngheim.

Nok en gang går bølgene høyt rundt Lyngheim, også politisk. Den 40 mål store eiendommen ble kjøpt av Os kommune for 5,2 millioner kroner. Deler av Lyngheim legges ut til boliger, mens vel 20 mål skal åpnes for allmennheten. I den forbindelse har striden om stranden oppstått.

Selges til partifelle

Formannskapet i Os har vedtatt å selge den vesle stranden, et naust og en tilhørende kai til Roald Reiertsen som er nabo til Lyngheim.

Reiertsen er også gift med Frp-politikerne Laila Reiertsen.

Salget var del av en avtale som ble inngått for å sikre kommunen rett til å anlegge en gangvei over Reiertsens eiendom.

KrFs gruppeleder Kåre Lutro forhandlet frem avtalen med Reiertsen, sammen med Terje Søviknes og varaordfører Lisbeth Axelsen.

Først nå, lenge etter at formannskapet enstemmig godkjente byttehandelen med Reiertsen, er det kommet frem at advokat Magne Revheim har utarbeidet en juridisk betenkning om veirettene til Lyngheim.

Revheim konkluderer med at kommunen, som eier av Lyngheim, uansett har veirett over naboeiendommene, også Reiertsens.

Føler seg lurt

Kåre Lutro føler seg ført bak lyset.

— Denne utredningen skulle vært fremlagt for formannskapet før forhandlingene. Det sier seg selv at jeg da ville hatt et annet utgangspunkt, sier Lutro.

Heller ikke ble Lutro informert da tremannsutvalget møttes for å forberede forhandlingene.

Lutro har nå bedt om at formannskapet på møtet 16. oktober får fremlagt en fullstendig oversikt over dokumentene som er knyttet til Lyngheim-saken.

Utfallet kan bli at formannskapet da krever å få behandle avtalen med Reiertsen på nytt.

Søviknes beklager

Terje Søviknes beklager i dag at betenkningen til Revheim ikke ble lagt fram.

— Jeg kan gjerne beklage at de ikke fikk det dokumentet. Forklaringen er at vi ikke anså det viktig, sier Søviknes til BT.

Betenkningen fra Revheim ble nemlig brukt i de første forhandlinger med en av de andre naboene som gangveien berører. Denne naboen fikk da utarbeidet sin egen betenkning, med stikk motsatt konklusjon, sier Søviknes.

— Varaordfører og jeg bestemte oss da for å legge vekk betenkningene og få en forhandlingsløsning. Alternativet var en langvarig rettsstrid om denne veiretten, sier Søviknes.

Etter det ble Lutro innlemmet i forhandlingsutvalget.

I dag skal planutvalget i Os kommune behandle reguleringsplanen for Lyngheim. Også her er tilgangen til den lille stranden et ømt punkt. Fylkesmannen har levert innsigelse og mener allmennheten ikke kan fratas tilgangen til stranden på denne måten. Dersom ikke politikerne i Os velger å ta ut den omstridte delen av reguleringsplanen, havner saken i Miljøverndepartementet.

Da blir det synfaring på lille-putt-stranden, som dermed ender som nasjonal politisk sak.