Det vil også Grønn avdeling i Bergen kommune gjøre, når saken kommer på det kommunale sakskartet.

— Faglig sett er det helt utenkelig at vi kan gå inn for noe slikt, sier leder for Grønn avdeling, Sissel Lerum, til Bergens Tidende. Hun understreker at veien til toppen må behandles som en byggesak, altså etter Plan- og bygningsloven. Grønn avdeling er derfor bare uttalerett i saken.

Sted for luftsportanlegg

De som står bak planene er Bergen hangglider- og paragliding klubb. De dristige medlemmene har lenge vært på utkikk etter et egnet sted for et luftsportanlegg. Nå har de hengt seg på en plan for en skogsvei fra Bontveit i Fana oppover i fjellområdet der man kommer over til Unneland i Arna.

— Bare 600 meter til, så kan vi kjøre til toppen. Det må da være ideelt å kombinere en skogsbilvei med en vei som kan gjøre det mulig å opprette et luftsportssenter i Bergen, sier styreleder Otto Baste i BHPK til Bergens Tidende.

For skiløpere også

— Den tidligere SAS-kapteinen forsikrer at klubben vil spille på lag med naturen, at det skal gro pent igjen langs veien, og at det ikkje skal bli mye trafikk oppover.

— Om vinteren kan veien bli en fin skitrasé, sier Baste, som opplyser at de allerede har sendt søknad til idrettskontoret i Bergen kommune om støtte til anlegget.

— Vi regner med at vi i nærmeste fremtid også vil sende byggesøknad for veien, sier Baste, og legger til at veien skal finansieres med sponsormidler, tippemidler og bidrag fra medlemmene.

Mot skogsveien også

Ingenting av dette gjør inntrykk på Tom Sverre Tomren, som er leder i Naturvernforbundet Hordaland.

— Vi vil også protestere mot skogsveien, i hvert fall den delen som er stiplet inn over skoggrensen på kartet. En skogsvei skal nemlig bygges for å kjøre ut tømmer, sier Tomren, som anbefaler Grønn avdeling å ta seg en tur i området.

Stor slitasje

Tomren gjør det klart at Naturvernforbundet Hordaland vil gjøre alt som er mulig for å stanse planene om vei opp i dette fjellområdet.

— Bergen kommune skriver i sin egen miljøplan at viktige natur- og landskapskvaliteter går tapt gjennom små steg for steg-utbygginger. Og slitasjen på de bergenske fjell er allerede svært stor, sier Tom Sverre Tomren.

LOVER MOTSTAND: Tom Sverre Tomren, leder i Naturvernforbundet Hordaland, hevder at fjellnaturen i Bergen må spares for mer slitasje.
FOTO: ODDLEIV APNESETH