BT skrev mandag om Magnar Lussand, som ble nektet å bygge småkraftverk på tomten sin. Han fikk nei på sin søknad til Norges Vassdrags— og Energidirektorat (NVE), samtidig som han må godta at den omstridte kraftlinjen i Hardanger går over eiendommen hans.

— Det er helt ubegripelig at et viktig lokalt initiativ skal stoppes, mens store Statnett kan trampe igjennom, sier Ivar Kristiansen i Høyres stortingsgruppe. Han er medlem i energi- og miljøkomiteen og leder Høyres distriktsutvalg. Han har reagert kraftig på Lussands sak.

— Hvis bønder på småbruk skal overleve må de ha mulighet til tilleggsinntekter. Når de kan skape dette på egen gård og grunn, så er det ingenting som er bedre, sier Kristiansen.

Vil ta saken til Stortinget

Lussand har klaget på vedtaket til NVE, og saken er under behandling i Olje- og energidepartementet. Hvis ikke han der får medhold i klagen, ønsker Kristiansen å reise saken i Stortinget.

— Jeg kommer til å følge saken videre. Vi har diskutert saken innad i Høyre og dette er en sak vi kommer til å reise i Stortinget, sier han.

Kristiansen mener saken er av så prinsipiell verdi at den bør behandles nasjonalt.

— Man kjemper med nebb og klør for å holde bosettingen oppe i Distrikts-Norge. Da trenger vi nettopp slike initiativ. Ved å ta tak i denne saken kan vi skape en debatt og legge listen for behandling av lignende saker senere, sier han.

Et argument fra NVE var at naturen i Hardanger må bevares fordi mange turister besøker Hardangerfjorden.

Kristiansen mener at det er mer turistvennlig å skape lokale verdier slik at folk ønsker å bo der.

- Tar ikke hensyn

Byråd i Bergen for klima, miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, er sterk motstander av kraftlinjen. At Lussand får nei på grunn av naturhensyn synes hun er til å riste på hodet av.

— Disse to sakene står jo ikke i forhold til hverandre. Man kan ikke med en hånd si nei til utbygging av to fosser for å bevare naturen, og med den andre gi tillatelse til en kraftlinje som ødelegger hele landskapet, sier hun.

Da Lussand sin søknad ble sendt på høring var både Granvin kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen positive til småkraftverket.

Iversen er provosert over det hun kaller hovedstadsarrogansen, både når det gjelder Lussand kraft og Statnetts kraftlinje.

— De som tar avgjørelsene sitter i Oslo, og har helt tydelig ingen kjennskap til forholdene på Vestlandet. Likevel tar de ikke hensyn til meningene til de som bor her, sier hun.

- Truer miljøet

På høringsrundet var naturvernforbundet i Hordaland de eneste som var imot utbygging. Han mener småkraftverk kan være en mye større trussel for natur og miljø enn kraftlinjen.

— Bare i Hordaland, er det 35 lignende søknader til behandling hos NVE, og de fleste får tillatelse. Min påstand er at småkraftverk, fordi det er i ferd med å bli så mange av dem, er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet, sier Ingar Flatlandsmo, leder i Naturvernforbundet i Hordaland.

Han synes NVE stopper altfor få småkraftverk, og at utbyggingen er i ferd med å bli ukontrollert.