De tre gjenlevende deltakerne etter dramaet som fant sted i dødsbrakken har forskjellige syn på hva som skjedde da det fatale skuddet ble løsnet.

Mens den tiltalte 44-åringen sier han holdt våpenet ved hoften og løsnet skuddet for å skremme Harald Bakkebø, har et av øyenvitnene sagt at det liknet mer på en ren henrettelse enn et vådeskudd.

Vitnet, som var kamerat av Bakkebø, mener 44-åringen holdt våpenet i anleggsstilling ved skulderen og skjøt nedover mot Bakkebøs hode.

I dag fikk 44-åringen støtte fra sin bror, som også var til stede i brakken. Han mener i likhet med broren at våpenet befant seg ved hoften da skuddet gikk av.

Etter brorens vitneforklaring dro tiltalte og rettens medlemmer til brakken på Frekhaug. 44-åringen ble der gitt anledning til å vise dommerne hvordan han mener han sto da skuddet falt.

Politiets krimtekniker hadde med en hagle lik drapsvåpenet, for å kunne vise retten hvordan drapet skjedde.

Med på befaringen var også de to rettsmedisinske sakkyndige, professor Inge Morild og førsteamanuensis Peer Lilleng. De skal i dag forklare seg om sitt syn på skuddvinkelen.

Mens tiltalte mener drapet var uaktsomt, og at han egentlig ikke siktet mot Bakkebø, er påtalemyndigheten av en annen oppfatning. Førstestatsadvokat Walter Wangberg mener skuddet var ment å treffe Bakkebø.

Rettsmedisinernes forklaring kan trolig bli viktig når dommerne skal avgjøre hva som stemmer.

Kriminaltekniker Frank Solli har allerede fortalt retten at det ut fra skadene på Bakkebø virker som skuddet kom fra en posisjon litt over og til høyre for Bakkebø.

Ifølge Kripos ble skuddet avfyrt fra en avstand på mellom 75 og 125 centimeter fra Bakkebø, som satt i en stol.

Rettsmedisinerne vil trolig gå nærmere inn på dette i dag, etter å ha sett forholdene i brakken, med stolhøyder og avstander.