Det er forsøk med eget styre for hver enkelt skole som vekker debatt. Ordningen var tenkt prøvd ut i Bergenhus. Nå trekkes også skolene i Fyllingsdalen bydel inn.

— Overføres plutselig mange av rektors fullmakter til et driftsstyre, uten at vi har fått være med på å utrede saken og delta i en prosess, opplever jeg det som en politisk overkjøring, sier rektor Ivar Skjelten ved Ortun ungdomsskole, nestleder i seksjon for skoleledere i Utdanningsforbundet Hordaland, til BT.

Han er redd rektorene blir saksbehandlere som produserer skriv til styret. Da blir det enda mindre tid til pedagogisk utviklingsarbeid.

Selvstyre for skolene forsøkes for å stimulere skolene til mer selvstendig pedagogisk utvikling. De nye styrene for skolene skal i tillegg ha fokus på kvalitetsvurdering og styrking av samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

Høyres skolepolitiker Henning Warloe har ivret mest for denne saken og fått gjennomslag i Bergenhus. Men det er bystyret som avgjør om bydelene skal prøve dette. Saken kommer opp 27. januar. I komité for kultur, idrett og oppvekst fikk Høyre flertall med Frp og V da saken var til behandling, men i bystyret har ikke disse partiene flertall.

Fullmaktskomiteen, der hvert parti har en representant hver, skal levere innstilling i saken. Det protesterer en enstemmig komité for kultur, idrett og oppvekst på. Saken er av prinsipiell skolepolitisk karakter, og burde vært realitetsbehandlet der, mener komiteen for kultur, idrett og oppvekst.