«Det vil være en nasjonal skandale om Kråkenesveien 16 rives.» Det skriver Fortidsminneforeningen i Bergen og Hordaland i en høringsuttalelse til at Bo Eiendom AS har varslet om igangsetting av reguleringsarbeid for Kråkenesveien 16. Reguleringsplanen innebærer at villaen skal rives og at det skal settes opp tre tvillinghus med til sammen 12 leiligheter på eiendommen.

— Vi kan ikke alltid bevare det som er gammelt. Og dette huset er for dårlig vedlikeholdt til å bli tatt vare på. Da hjelper det lite at en flink arkitekt har tegnet det, sier daglig leder i Bo Eiendom AS, Petter Sivertsen.

Frederik Konow Lund

Det er nettopp arkitekten som er bakgrunnen for uenigheten om huset fra 1929. Kråkenesveien 16 er nemlig tegnet av en av Norges mest markante arkitekter på 1900-tallet, bergenseren Frederik Ludvig Konow Lund (1889-1970). Hans spesiale var villaarkitektur. Og ifølge Fortidsminneforeningen er Kråkenesveien 16 en karakteristisk Konow Lund-villa «som i høyeste grad besitter de kvaliteter som er hans varemerke: En sammensmelting av impulser fra både tradisjonell bergensk og vestlandsk byggeskikk og engelsk Arts and Crafts-arkitektur».

Foreningen beskriver arkitekturen ved å fremheve ærlig og solid materialbruk, bevisst tilpasning til terrenget, og en arkitektur som er gjennomarbeidet ned til minste detalj.

«Huset er blant de hus Konow Lund selv valgte ut for nærmere presentasjon i tidsskriftet Byggekunst nr. 8, 1931. Det vil være en nasjonal skandale om Kråkenesveien 16 rives.» Det skriver foreningen i et brev til Bergen kommune.

Eide tomten selv

Fortidsminneforeningen legger også stor vekt på den helheten huset inngår i. Det var nemlig på Kråkenes den berømte arkitekten arvet en stor eiendom, som han solgte ut til villatomter mot at han selv fikk tegne husene. Derfor mener fortidsvernerne at området utgjør en arkitektonisk og historisk helhet med få sidestykker i Norge. «For Konow Lund og de andre arkitektene i mellomkrigstidens «Bergensskole» var noe av det helt sentrale i arkitekturen sammenhengen mellom bygninger og naturen rundt. Konow Lunds villaer har derfor alltid en bevisst og effektfull plassering i terrenget, som gjør at tomter og hus må sees i en sammenheng og bevares som en helhet. Både dette og at eiendommen er en del av et helhetlig bygningsmiljø av nasjonal verdi, gjør at vi på det sterkeste må gå imot en ytterligere utbygging av eiendommen», mener Fortidsminneforeningen.

Det vises også til at Konow Lund selv skrev at tomtene var udelelige og at de ikke kunne utbygges. «Betingelsene gjelder for all fremtid og er påført skjøtet», skrev Konow Lund i 1931.

- Er slettet

— De gamle klausulene gjaldt bare frem til arkitektens død og er nå slettet, sier Petter Sivertsen i eiendomsfirmaet som nå vil rive huset.

— Jeg er selv oppvokst og bor på Kråkenes, og har selvsagt stor respekt for Konow Lund og den arkitekturen han sto for. Men dette huset er dårlig vedlikeholdt og inneholder ikke de kvalitetene Konow Lund-hus vanligvis har. Til det ble det spart på for mye da det ble bygget. Vi vurderte å pusse det opp. Men det var for mye råttent og for mange lekkasjer. Huset bør rives, sier Sivertsen, som lover at eventuelle nybygg ikke vil bli stort større enn vanlige villaer i området.