• Braathens kan vente seg en skog av arbeidsrettssaker. Her skal hver eneste oppsigelse behandles av rettsvesenet.

Det vil skje ved at en sak prøves prinsipielt, så følger resten umiddelbart, sier en kamplysten informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær i Handel og Kontor.

Sammen med Fellesforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk, har de LO-advokatene Einar Engh og Sigurd-Øyvind Kambestad i ryggen når de hevder at SAS-oppkjøpet av Braathens i realiteten er en skjult virksomhetsovertakelse. En slik betegnelse ville medføre at alle SAS— og Braathens-ansatte skulle behandles likt og blitt fjernet etter ansiennitetsregelen.

SAS og Braathens mener den riktige juridiske betegnelsen er outsourcing. Det avviser Halkjær ved å vise til det faktum at 310 Braathens-ansatte blir tilbudt jobb i det nye selskapet SGS.

— SAS har opprettet et selskap som de selv kan kjøpe bakketjenester av. Selskapet er bemannet med deres egne folk, samt at de trenger folk fra Braathens. Det viser at SGS har jobber å tilby. Det er i beste fall en særdeles kunstig outsourcing, sier Halkjær.

Professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, mener spørsmålet om den juridiske betegnelsen er uinteressant.

— Til grunn for hele konflikten ligger spørsmålet om en skal se SAS, Braathens og det nye selskapet (SGS, red.. anm.) under ett, eller som atskilte enheter. For å få svar på det, må en først finne ut hvor i systemet den reelle beslutningen er tatt, sier Jakhelln til Bergens Tidende.

Han ønsker ikke å kommentere konflikten ytterligere.