Byråd Trude Drevland bestrider tallene fra sitt eget foretak, men tallenes tale er klar. Bergen kommune er langt mer påholdne i sin tildeling av hjemmehjelpstjenester enn tidligere. Syv måneder etter at Bergen Hjemmetjenester KF ble opprettet (1. mars) blir det ytt vesentlig mindre hjemmehjelp til byens mange eldre.

Statstikken for september viser at det i samtlige bydeler med unntak av Åsane, er en markant nedgang i det totale antallet timer hjemmehjelp som utføres. Statstikken viser også at gjennomsnittsbrukeren i samtlige bydeler, med unntak av Årstad, har opplevd kraftig kutt i tiden hjemmehjelperne tilbringer i hjemmene deres.

Verst i Bergen vest

Sterkest er utslagene i Laksevåg og Fyllingdalen med henholdsvis 45 og 41 minutter mindre praktisk hjelp i hjemmet pr bruker månedlig. Brukerundersøkelsen som ble presentert forrige uke, viste da også at misnøyen er størst blant brukerne i Fyllingsdalen og Laksevåg.

Antallet brukere av hjemmehjelpstjenestene i Bergen falt med 0,4 prosent fra mars til september, mens det totale antallet tildelte timer har sunket med nesten ti prosent.

Store bydelsforskjeller

Statistikken indikerer at det er ulik praksis i de ulike bydelene. Forskjellene er store.

Mens en gjennomsnittlig hjemmehjelpsbruker får tildelt tre timer og 39 minutter månedlig i Bergenhus, må en hjemmehjelpsbruker i Ytrebygda nøye seg med to og en halv time.

Feilaktige tall, mener byråd

— Min kommentar til tallene fra KF er at jeg vet ikke hvor de har tallene fra og hvordan utregningen har foregått, sier helse- og omsorgsbyråd Trude Drevland (H) til BT.

— Våre tall sier at det ikke er redusert antall timer med hjemmehjelp fra mars til nå.

Drevland er overbevist om at hennes virkelighetsoppfatning er den korrekte og at den deles av brukerne av hjemmehjelpstjenestene.

— Brukernes virkelighet skal stemme overens med de tallene jeg har, sier Drevland.

At BT har fått tallene fra dem som utfører hjemmehjelpen i kommunen, Bergen Hjemmetjenester KF kommenterer hun slik:

— Tallene får stå for KFs egen regning. Det er ikke byrådens virkelighet og det er den vi får forholde oss til.