I inneværende bystyreperiode har opposisjonspartiet Høyre hatt begge disse ledervervene, og Arbeiderpartiet har regnet med at de som største opposisjonsparti ville få dem, men slik blir det etter alt å dømme ikke.

Slik fordeles vervene:

  • Høyre får lederen i finanskomiteen. Hvem dette blir, er ennå ikke kjent.
  • Nestleder finanskomiteen: Terje Ohnstad (A).
  • Leder komité for miljø, byutvikling og kultur: Anne-Grete Strøm-Erichsen (A).
  • Nestleder komité for miljø, byutvikling og kultur: Kristian Helland (KrF).
  • Leder for komité for helse og sosial: Liv Røssland (Frp).
  • Leder for komité for barnehage, skole og idrett: Oddny Miljeteig (SV).

Disse seks blir sammen med ordfører Herman Friele heltidspolitikerne på bystyresiden. Kristian Helland blir i tillegg til nestledervervet i komité for miljø, byutvikling og kultur også varaordfører.

Ap protesterer

I Arbeiderpartiet er irritasjonen over Høyres overraskende trekk stor.

— Vi hadde ventet at de partiene som danner byråd, viser den samme raushet som vi gjorde da vi dannet byråd sist, sier Aps nåværende gruppeleder Terje Ohnstad.

Han henviser til at det ble inngått en avtale med Høyre i 2000 om at de skulle få de to ledervervene fordi Arbeiderpartiet var avhengig av Høyres støtte for å få innført byparlamentarisme.

Dermed måtte Arbeiderpartiet gi fra seg ledervervene til Høyre. Martin Smith-Sivertsen ble leder i finanskomiteen, mens Monica Mæland ble leder i byutviklingskomiteen.

— Vi var mye større enn Høyre den gang enn det Høyre er større enn oss i kommende periode. Valgresultatet gir ikke Høyre noen grunn til å ta seg til rette, påpeker Ohnstad.

Både han og Anne-Grete Strøm-Erichsen er overrasket over at Høyre tar ledervervet i finanskomiteen uten forutgående konsultasjoner med Arbeiderpartiet.

Forsiktige trusler

— Da vi skulle innføre parlamentarismen, var vi avhengige av Høyre. Skal de videreføre parlamentarismen, er de avhengige av Arbeiderpartiet. Hadde jeg vært Høyres gruppeleder og ville videreføre parlamentarismen, ville jeg tatt en alvorlig prat med Arbeiderpartiet før jeg bestemte dette, sier Arbeiderpartiets påtroppende gruppeleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Partikollega Terje Ohnstad er inne på det samme.

— Det går en smertegrense for Arbeiderpartiet. Utvides byrådet med antall byråder og politiske rådgivere, er det ikke gitt at Arbeiderpartiet fortsatt vil støtte den nåværende styreformen.

Foreløpig er det ingen indikasjoner på at det skjer. Den eneste endringen de nye makthaverne har signalisert, er at de vil kjøpe fri nestleder i komité for helse og sosial, og nestleder i komité for barnehage, skole og idrett i halv stilling. I dag er disse frikjøpt i 20 prosents stilling.