Få dager før kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) skal omgjøre valgløftene til praktisk politikk, er det helt åpent hvor stor andel av elevenes læremidler som blir gratis, skriver VG.

Arbeiderpartiet skal stå fast på at elevene skal få låne skolebøker, mens SV og Senterpartiet vil at elevene skal få et stipend til kjøp av lærebøker.

Elevorganisasjonen mener regjeringen bør ta utgangspunkt i dagens behovsprøvde læremiddelstipend, men at ordningen må omfatte alle elever.

— Stipendordningen vi foreslår, baseres på at alle elever i begynnelsen av skoleåret mottar verdikort som kan benyttes til nødvendige lærebøker, sier leder for Elevorganisasjonen, Halvard Hølleland.

Arbeiderpartiets medlem i utdanningskomiteen på Stortinget, Freddy de Ruiter, tror det går i retning av at regjeringen velger Ap-modellen med en utlånsordning.

Han begrunner det med at det er den billigste modellen.