Advokat Arve Hæreide opplyser til Bergens Tidende at Flakne vedgår at det i januar 2002 ble inngått en avtale.

— Denne avtalen ble imidlertid aldri noen realitet, da Flakne forsatte å være revisor, og Seim drev med sitt. Det forretningsmessige samarbeidet var begrenset til de lån Flakne ga Seim.

— Avtalen fremkom etter at Flakne hadde kausjonert for 1,5 millioner til Parken desember 20001. Forutsetningen var at han skulle få en aksjepost. Den fikk han imidlertid aldri.

— Vi legger ikke skjul på at Flakne på det tidspunkt avtalen ble laget vurderte å delta i Seims eiendomsinvesteringer, sier Hæreide, som legger til at han ikke frykter at avtalen skal få noen konsekvens strafferettslig eller på annen måte.

— Flakne hadde ingen innflytelse på Seims forretninger.

Carl Fredrik Seim ønsket heller ikke å kommentere forholdet mellom ham og Flakne, ut over at han bekrefter at avtalen dem imellom ble inngått i årsskiftet 2001 og 2002 og ble kansellert ved årsskiftet to år senere.

— I den perioden den gjaldt ble den etterlevd, sier Seim til Bergens Tidende.