LOTTE SCHØNFELDER lotte.schoenfelder@bt.noBallbingen er omtrent dobbel så stor som den verneverdige brannstasjonen. Den får kantmur og rundt fire meter høye plankegjerder. Den vil ødelegge friarealet bydelsstyret har vedtatt skal åpnes. I tillegg er det planlagt gangstier som mange mener vil gjøre området til en gjennomgangssone istedenfor en park til beboernes trivsel.Ballbingen er en gave til kommunen, men etter hvert en litt plagsom gave som har vandret rundt i systemet. Endelig ble det vedtatt at den skulle plasseres øverst i Skanseparken. Men å legge bingen der kostet mer enn kommunen ville betale. Området bak Skansen brannstasjon er bedre — sett med kommunaløkonomiske øyne. Beboere og interessenter ga høylytt uttrykk for sin motstand mot prosjektet i et møte med Grønn avdeling.- Da nabovarselet kom, så vi at politikerne ikke har tatt hensyn til noe av det som kom frem på møtet, sier representanter for Fjeldets Vel, Stølen Vel, Skanseguttenes Forening, FAU Christi Krybbe skoler, FAU Krohnengen skole, FAU Rothaugen skole og Stiftelsen Korskirkehjemmet. Varmt støttet av bydelspolitiker Anne-Line Thingnes Førsund.Enkelte spør om det i det hele tatt er behov for denne bingen - strøket har mange plasser for ballspill allerede. Andre sier at gjerne en ballbinge, men ikke i dette området som kan bli en perle når det blir satt i stand.- Da heller ingen enn denne!- Ikke en binge for enhver pris!- Vedtaket ble gjort uten at politikerne hadde vært på befaring. Alt har skjedd i det stille. Vi føler oss overkjørt. Skulle ikke bydelstyrene bety mer demokrati og medbestemmelsesrett?Protestbrev er sendt til flere instanser, inkludert bydelsstyret. Den påtenkte parken må ikke ødelegges av syv politikere og en ballbinge.