En trivselsundersøkelse blant studentene ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet viste at flere studenter sliter med lav selvtillit, depresjoner og i noen tilfeller selvmordstanker. Det skriver studentavisen Studvest.

Blant annet opplyste 35 av de 889 spurte at de hadde vurdert å begå selvmord, mens 17 ikke ønsket å svare på spørsmålet. 60 personer hadde oppsøkt Studentenes psykiske helsetjeneste, mens 30 prosent opplevde at det stiltes for høye krav.

Bjørg Bakke, leder for Norsk medisinstudenterforening, skjønner godt at mange sliter med lav selvtillit og depresjoner.

— Det er et veldig krevende studie, med lite positiv tilbakemelding og kun kritikk på hva en gjør feil. Det er i tillegg for dårlig oppfølging og kontakt fra fakultetet, sier hun til Studvest.

Studentlederens inntrykk er at dette er et større problem ved Universitetet i Bergen enn andre steder.

Visedekan for utdanning ved fakultetet, Arne Tjølsen, sier til studentavisen at han synes tallene er bekymringsfulle.

— Vi har visst om selvmordstanker blant medisinstudenter og nyutdannede leger lenge, men ikke at det var så knyttet til studiet, sier han.

Han tror likevel ikke at det er store forskjeller mellom UiB og andre fakulteter og institusjoner.

Undersøkelsen ble utført av Mental helse-gruppen til Medisinsk fagutvalg i 2012.

OPPFØLGING: Bjørg Bakke, UiB-student og leder for Norsk medisinstudenterforening, mener fakultetet bør følge opp studentene bedre.
ARKIVFOTO: TOR HØVIK