• At en hel avdeling blir påspandert tur, har aldri vært noen aktuell problemstilling for oss. Iallfall har jeg ikke hørt om noe slikt.

Det sier kommunikasjonsdirektør Trine Lind ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Det hender at pasienter gjerne vil gi en påskjønnelse for god behandling, men sykehuset opererer med klare og strenge regler som begrenser adgangen til å motta private gaver, understreker hun.

Ved Ullevål universitetssykehus har man også et etisk regelverk som setter strenge begrensninger for hvilke gaver ansatte kan motta fra pasienter. Småting er greit, men alle større gaver skal innrapporteres.

Hos St. Olavs Hospital er det opprettet en fondsstiftelse til gaver og donasjoner fra organisasjoner, innsamlingsaksjoner og private givere. Alle gaver, også mindre gaver fra pasienter som ønsker å gi en oppmerksomhet til sykehuset, går inn i dette fondet.