BT skrev i går at politiet i Bergen er bekymret over høye rømningstall, og etterlyser bedre kontroll ved barnevernsinstitusjonene.

Daglig leder ved Øvsttunsenteret mener det er vanskelig å begrense antallet rømninger, selv på en lukket avdeling.

— Det vil alltid være noen ungdommer som i utgangspunktet ikke er innstilt på å være her, og som yter motstand. Bestemmer de seg for å rømme, så klarer de det. Hvis de truer oss for eksempel, åpner vi dørene. Liv og helse kommer først, sier Lisen Fasting

Teller bestikket

Øvsttunsenteret har den eneste lukkede barnevernsavdelingen i Helse Vest. Der blir seks ungdommer i alderen 13 til 18 år til enhver tid passet på av seks ansatte.

— Ungdommene som kommer hit kan ha omfattende rusproblemer eller kriminell bakgrunn. De havner her fordi de er i en situasjon som setter dem i fare, forklarer Fasting.

Avdelingen er lys og innbydende, og ser ut som en hvilken som helst annen barnevernsinstitusjon. Men her låses dørene til enhver tid. Vinduene kan kun åpnes på gløtt. Brødkniven er lenket fast. Bestikket telles hver dag. Og vil en beboer ut, må en ansatt bli med.

Avdelingen har et eget inntaksrom som ungdommene må innom, enten når de flytter inn på institusjonen eller når de har vært på rømmen. En kvinnelig og en mannlig miljøterapeut går gjennom bager og klær på jakt etter rusmidler og skarpe gjenstander, og ungdommen må dusje. Beboerne får ikke komme inn på institusjonen før de er avruset.

Avdelingen har også to isolater. Der havner ungdommer som er svært utagerende, og som kan sette seg selv eller andre i fare. I et strippet rom med en madrass på gulvet kan de bli sittende i inntil 24 timer.

Går på kino og kafé

— Men Øvsttunsenteret er ikke et fengsel, understreker Fasting.

  • Vi skal hjelpe beboerne ut av en vanskelig situasjon, og prøver å gjøre oppholdet mest mulig trivelig. Vi går på kino, kafé og fjelltur med dem rett som det er, forklarer hun, og viser til at barn og unges rettigheter er regulert i forskrifter.

— Det betyr blant annet at vi over tid ikke kan begrense deres bevegelsesfrihet, sier hun.

De seks beboerne på den lukkede avdelingen er innlagt på såkalt tvangsparagraf. Det innebærer at et barn med alvorlige atferdsproblemer kan plasseres i en institusjon i inntil fire uker, uten å ha gitt sitt samtykke.

SIKKERHETSTILTAK: På kjøkkenet på barnevernsinstitusjonen Øvsttunsenteretlenkes brødkniven fast, og bestikket telles hver dag.
IKKE FENGSEL: - Vi skal hjelpe beboerne ut av en vanskelig situasjon, og prøver å gjøre oppholdet mest mulig trivelig, sier daglig leder Lisen Fasting ved Øvsttunsenteret. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN