De to Hells Angels-medlemmene ble begge dømt for vold, trusler, tvang og frihetsberøvelse i Bergen tingrett i mars.

Nå får de strengere straff av Gulating lagmannsrett, etter at statsadvokaten anket straffutmålingen.

— I de senere år synes det å ha vært en økning i torpedo- og pengeinnkrevingssaker. Samfunnsmessige hensyn krever at straffenivået fastsettes på et tilstrekkelig nivå, uttaler Gulating lagmannsrett i dommen.

Den ene tiltalte, en 40 år gammel mann, ble i Bergen tingrett dømt til ti måneder utbetinget fengsel. Lagmannsretten forhøyet straffen til to år fengsel, men gjorde seks måneder betinget på grunn av sommel og unødig tidsbruk fra politiet.

31-åringen fikk også strengere straff enn i tingretten, der han ble dømt til åtte måneder i fengsel. Gulating mener en passende straff er ett år og seks måneder, men også for 31-åringen gjøres seks måneder betinget.